Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)

Użycie detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) to bardzo powszechna technika analityczna stosowana w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym i gazie ziemnym do analizy związków organicznych na bazie węgla.

Urządzenie FID wykorzystuje zwykle płomień wodorowo-powietrzny, do którego podawana jest próbka, aby utlenić molekuły organiczne i wyprodukować elektrycznie naładowane cząstki (jony). Jony gromadzą się i wytwarzają sygnał elektryczny, który zostaje zmierzony. FID jest często używany w połączeniu z przyrządem do chromatografii gazowej.

Podobnie jak w przypadku innych technik chromatografii gazowej, stosowane gazy wymagają niewielkich zanieczyszczeń wodą i tlenem, ponieważ mogą one negatywnie oddziaływać z fazą stacjonarną. Powodują one znaczące problemy, w tym wysoki poziom szumów bazowych i przepuszczanie kolumny do chromatogramu gazu wyjściowego, co powoduje zmniejszenie czułości analizatora i skrócenie czasu eksploatacji kolumny. Ponadto urządzenie FID jest wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia węglowodorowe w wodorze i powietrzu zasilającym płomień.

Gazy i mieszaniny gazów Experis® o ultrawysokiej czystości (UHP) oraz nasza unikalna technologia butli BIP® oraz mieszaniny gazów Air Products zostały opracowane specjalnie w celu zwiększenia dokładności analiz i wydłużenia okresu eksploatacji głównych elementów GC-FID poprzez zminimalizowanie ilości krytycznych zanieczyszczeń w dostarczanych gazach

 
Pobierz broszurę „Specyfikacja techniczna gazów Experis® o ultrawysokiej czystości (UHP)” na temat powietrza syntetycznego

Nasze gazy do analizy FID

Mieszaniny gazów paliwowych FID o wysokiej specyfikacji Experis®

40% wodoru w helu lub azocie o całkowitej zawartości węglowodorów mniejszej niż 0,1 ppm (THC)

Standardowe składy paliw gazowych

40% wodoru w helu lub azocie o całkowitej zawartości węglowodorów mniejszej niż 1 ppm (THC)

Technologia wodoru BIP®

Bezkonkurencyjne specyfikacje poniżej 10 ppb całkowitej zawartości węglowodorów (THC)

Wodór Premier Plus

Mniejsza zawartość węglowodorów — niższa niż 100 ppb (THC)

Zero Air Plus (powietrze syntetyczne Plus)

Mniejsza zawartość węglowodorów – niższa niż 50 ppb (THC)

Zero Air (powietrze syntetyczne)

Mniejsza zawartość węglowodorów – niższa niż 200 ppb (THC)

Zapytaj eksperta o promocję

Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

"Jakie są zalety stosowania powietrza syntetycznego w porównaniu z mieszaniną azotu i tlenu?"
Powietrze syntetyczne wytwarza się z N2 i O2 o ultrawysokiej czystości (UHP). Używamy sprężarek membranowych, które nie wykorzystują oleju, dlatego powietrze syntetyczne ma bardzo niską zawartość węglowodorów całkowitych (THC).

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcesz złożyć zamówienie?

KUP TERAZ

CENTRUM ZASOBÓW