Różnorodność, poczucie przynależności i włączenia

Siła jednostek potęgą zespołu

Air Products skupia utalentowane osoby, tworzące innowacyjne rozwiązania problemów, które stoją przed nami, naszymi klientami i całym światem. Jest to część naszego nadrzędnego celu, jakim jest tworzenie przedsiębiorstwa najwyższej klasy, w którym najważniejsi są ludzie dumni z tego, co robią.

Nasz sukces w przeszłości i w przyszłości opiera się na promowaniu współpracy między ludźmi wywodzących się z różnych kultur i środowisk. Rozszerzamy rodzinę Air Products na całym świecie poprzez rozwój w nowych regionach geograficznych. Wnosimy tam wartości związane z różnorodnością i poczuciem przynależności w tych obszarach, w których role społeczne mniejszości i kobiet wciąż ewoluują.

Wiadomość do Seifiego Ghasemi:

Razem damy radę przeciwstawić się rasizmowi.

Razem damy radę przeciwstawić się nienawiści.

Razem damy radę stać na straży tolerancji i równości.

Razem damy radę dbać o prawa każdego człowieka do traktowania go z godnością i szacunkiem.

Razem damy radę

Znajdź swoje miejsce w firmie Air Products.

Odwiedź nasze Centrum Kariery jeszcze dziś

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE TERAZ

Tworzenie zróżnicowanego środowiska pracy

Nasz wyższy cel wykracza poza samo zapewnienie doskonałych wyników finansowych. Naszym wyższym celem jest łączenie ludzi ze wszystkich środowisk w celu współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na najważniejsze na świecie wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące energii i środowiska.

Docenianie różnorodności

Air Products będzie najbezpieczniejszą, najbardziej zróżnicowaną, najbardziej dochodową firmą z branży gazów przemysłowych na świecie, zapewniającą doskonałą obsługę naszym klientom.

Cele dotyczące różnorodności
Dotyczą miejsc, w których prowadzimy działalność, tak aby w pełni wykorzystywać różnorodność dostępnej puli talentów. Do 2025 r. firma Air Products dąży do osiągnięcia co najmniej 28 procent reprezentacji kobiet w populacji zawodowej i kierowniczej na całym świecie oraz 30 procent przedstawicieli mniejszości w tej samej populacji w USA.

Cele dotyczące przynależności
Dotyczą wdrażania integracyjnych praktyk przywódczych w celu promowania szacunku w miejscu pracy, w którym regularnie poszukujemy zróżnicowanego sposobu myślenia i w którym ludzie są upoważnieni do śmiałego wyrażania swoich poglądów.

Diversity in Professional and Managerial Roles | Women (Global)-Baseline 25%, Goal 28% by 2025 2025 | Minority (US)-Baseline 17%, Goal 30% by 2025
*Air Products osiągnęła swój początkowy cel wynoszący 20%, wyznaczony w październiku 2020 r. dla reprezentacji mniejszości na stanowiskach specjalistów i kierowników w USA, a w listopadzie 2021 r. ustanowiła nowy – osiągniecia 30% reprezentacji na tych pozycjach do 2025 r.

Podnoszenie poprzeczki w zakresie różnorodności, włączenia i przynależności

W październiku 2020 r. ogłosiliśmy cel osiągnięcia do roku 2025 co najmniej 20% reprezentacji mniejszości z 17% poziomu podstawowego populacji specjalistów i kierowników w USA. Osiągnąwszy go już w 2021 r. Air Products wyznaczyła sobie kolejne, równie ambitne zadanie uzyskania do 2025 r. 30% reprezentacji mniejszości amerykańskiej na tych stanowiskach. Jest to wymierny, przejrzysty krok w kierunku stania się najbardziej zróżnicowaną firmą zajmująca się gazami przemysłowymi na świecie.

Air Products ma szeroki zakres działania i rozwijające się środowisko pracy, zatrudniając ponad 20000 pracowników w ponad 50 krajach. Jesteśmy zadowoleni z tego co osiągnęliśmy i cieszymy się z możliwości poszerzania i zwiększania naszych wysiłków. Będziemy w dalszym ciągu raportować postępy realizacji tych celów i publikować przyszłe raporty EEO-1 co roku w ciągu sześćdziesięciu dni od złożenia takiego raportu do EEOC.

KULTYWOWANIE KULTURY INTEGRACJI

„Musimy stworzyć atmosferę szacunku dla każdego, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Jeśli zatrudniasz ludzi, którzy wyglądają jak Ty, mówią tak samo jak Ty i myślą podobnie, to jak możesz znaleźć wyjątkową perspektywę? Jak podważyć status quo, jeśli wszyscy w zespole postrzegają świat tak samo?”

- Seifi Ghasemi, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny

Angażowanie pracowników i budowanie naszych społeczności

Współpracujemy z organizacjami, które wspierają zróżnicowane talenty, aby inspirować przyszłych naukowców, inżynierów i wykwalifikowanych pracowników technicznych do budowania zróżnicowanego planu rozwoju na dziś i na przyszłość.
Dowiedz się więcej