Produkcja wełny mineralnej i wełny skalnej

Wspomaganie tlenowe w procesach produkcyjnych zapewnia wymierne korzyści

Wełna mineralna, zwana również wełną skalną lub wełną kamienną, wytwarzana jest z naturalnych materiałów skalnych, żużlu lub szkła, które podczas topienia tworzą włókna, służące następnie do produkcji materiałów izolacyjnych lub innych włóknistych materiałów. Takie materiały używane są do różnych celów, np. izolacji, zabezpieczenia przez ogniem lub jako ogrodnicze podłoże uprawowe. Wełnę mineralną często wytwarza się w piecu żeliwiakowym, ale stosowane są również inne rodzaje pieców elektrycznych lub gazowych, na przykład piece cyklonowe, szybowe lub komorowe.

W żeliwiakach zwykle wykorzystuje się koks, zarówno jako źródło paliwa, jak i do zapewnienia odstępów w materiale wsadowym w celu zapewnienia przepływu gazu z dysz do góry. Dodanie tlenu do operacji, w których stosowane są żeliwiaki, zapewnia kilka korzyści: zwiększa tempo produkcji, zapewnia wyższe temperatury w pobliżu dysz, ogranicza przepływ powietrza lub emisje z żeliwiaka. Pozwala także ograniczyć zużycie koksu, którego koszt znacznie wzrósł w ostatnich latach. Firma Air Products opracowała kilka metod wprowadzania tlenu do żeliwiaków poprzez ogólne wzbogacanie, zastosowanie lanc tlenowych z dysz i palników tlenowych z gazem ziemnym, z wprowadzaniem materiałów stałych, takich jak miał koksowniczy, lub bez. Niezależnie od tego, czy celem jest zwiększenie wydajności żeliwiaka, czy ograniczenie kosztów, firma Air Products może opracować odpowiednie rozwiązanie. Wiele z takich możliwości procesowych można następnie stosować w operacjach niekorzystających z żeliwiaka. Nasi doświadczeni inżynierowie mogą wdrożyć odpowiednią technologię opartą na tlenie, aby zmaksymalizować produkcję wełny mineralnej i umożliwić lepszą kontrolę dystrybucji energii i temperatury przetapiania, zapewniając jednocześnie zmniejszenie kosztów i ograniczenie emisji.

Wspomagana tlenowo produkcja wełny mineralnej

Oto kilka korzyści, jakie może zapewnić wykorzystanie tlenu w procesach przetapiania wełny mineralnej poprzez zastosowanie lanc tlenowych, wzbogacanie i /lub spalanie tlenowo-paliwowe:
  • Kontrola dystrybucji energii i temperatury topienia
  • Zwiększenie produkcji/tempa topienia
  • Ograniczenie zużycia koksu (w procesach opartych na koksie)
  • Zmniejszenie emisji
  • Poprawa elastyczności produkcji

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Możemy pomóc w ustaleniu najlepszego sposobu maksymalizacji korzyści wynikających z zastosowania tlenu w procesie produkcji wełny mineralnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!