Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
rolls of metal sheets

Wyżarzanie

Atmosfery ochronne do procesów wyżarzania i normalizowania metali żelaznych i nieżelaznych

​​Doświadczenie i rozwiązania w zakresie wyżarzania

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych Klienta

ap0051-install
Poprawa jakości powierzchni i redukcja kosztów obróbki wtórnej

Poprawa jakości powierzchni oraz zmniejszenie kosztów wytrawiania 

ap0055-stock-check
Stała jakość atmosfery do wyżarzania metali nieżelaznych

Stała atmosfera dla wyżarzania metali nieżelaznych

ap0042-certificate
Najwyższa jakość i kontrola

Nasze atmosfery azotowe chronią części żelazne; a wodór o stężeniu 4–10% zapobiega utlenianiu i odwęglaniu

0728-clock-2
Skrócony czas cyklu

Stosowanie wodoru może skrócić czas cyklu podczas wyżarzania blachy lub zwoju w wysoko konwekcyjnych piecach dzwonowych

0833-diamond
Udoskonalone wyżarzanie stali nierdzewnej

Nasze atmosfery zawierające azot/wodór i czysty wodór zapewniają najwyższą jakość taśm, drutów i rur ze stali nierdzewnej

ap0133-metals-and-materials-processing
Wyższa jakość wyżarzanych komponentów

Air Products oferuje pełną gamę systemów tworzenia atmosfery, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach związanych z wyżarzaniem

Oferty

Zapytaj eksperta

Guido Plicht
Guido Plicht

Dyrektor ds. technologii – Europa

Jakie jest najlepsze stężenie wodoru do naszej atmosfery azotowo-wodorowej do wyżarzania jasnego stali?

Jakie jest najlepsze stężenie wodoru do naszej atmosfery azotowo-wodorowej do wyżarzania jasnego stali?

Wyżarzanie jasne stali wymaga warunków, które zapewniają atmosferę redukcję dlatlenków stali. Tradycyjnie diagram Ellinghama był używany do przewidywania warunków, które odpowiadają utlenianiu czystych metali lub redukcji ich tlenków. Metodę tę można wykorzystać do przewidywania warunków, które powinny powodować redukcję tlenków żelaza i tlenków pierwiastków stopowych stali, takich jak chrom w przypadku stali nierdzewnych. To tradycyjne podejście nie jest precyzyjne, ponieważ wykorzystuje się tylko dane termodynamiczne dotyczące czystych metali i ich tlenków, ignorując fakt, że żelazo i dodatki stopowe tworzą stały roztwór. Ponadto można określić jedynie przybliżony stosunek równowagowego ciśnienia cząstkowego wodoru i pary wodnej do utleniania określonego metalu w określonej temperaturze.

Alternatywnie można użyć dokładniejszych i wygodniejszych schematów z danymi dotyczącymi stali i innych stopów, które są tworzone przy pomocy nowoczesnych baz danych i programów komputerowych, takich jak FactSage™ (oprogramowanie termochemiczne i pakiet bazy danych opracowane wspólnie przez firmy Thermfact/CRCT i GTT-Technologies) lub oprogramowania Thermo-Calc. Korzystając z krzywych utleniania-redukcji, przedstawionych jako punkt rosy atmosfer czystego wodoru lub atmosfer azotowo-wodorowych w porównaniu do temperatury, można szybko wybrać atmosferę do wyżarzania stali bez tworzenia się tlenków. Wykres na rysunku 1 został obliczony przy użyciu FactSage. Na wykresie widać, że krzywe utleniania-redukcji dla systemów Fe-18%Cr i Fe-18%Cr-8%Ni reprezentujących stal nierdzewną są wyższe niż odpowiednie krzywe Cr/CrO. W przypadku stopów (np. stali) można uzyskać bardziej precyzyjne obliczenia, korzystając z danych termodynamicznych zarówno z baz danych czystych substancji (tj. czystych metali i tlenków), jak i roztworów. Takie wykresy można stworzyć dla konkretnej stali oraz atmosfero różnych składach.

Metody te mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów i optymalizacji operacji wyżarzania poprzez równoważenie zużycia wodoru z jakością produktu.

Krzywe utleniania-redukcji dla czystego chromu, Fe-18%Cr i Fe-18%Cr-8%Ni w przypadku całkowitego ciśnienia na poziomie 1 atmosfery przy ciśnieniu cząstkowym wodoru na poziomie 0,05 atmosfery, co odpowiada N-5% H. (Schemat został przygotowany przy użyciu danych termodynamicznych dla roztworów oraz danych dotyczących czystych pierwiastków i ich tlenków).

Rysunek 1:

What’s the best hydrogen concentration for our nitrogen-hydrogen atmosphere for bright annealing of steels?

zobacz więcej...

Analiza przypadku

Zaawansowany system monitorowania i kontroli atmosfery do wyżarzania komponentów ze stali węglowej.

Zapytaj eksperta

Czy istnieje sposób na wyżarzanie i pasywację rury ze stali nierdzewnej serii 300 oraz zachowanie jasnej powierzchni?

Powstawanie powłoki tlenkowej jest funkcją stosunku ciśnienia cząstkowego wodoru/wody, temperatury i czasu, które mogą ulec znacznej zmianie na wyjściu z pieca. Podwyższony punkt rosy wskutek dostania się powietrza reagującego z wodorem w połączeniu ze zmniejszoną temperaturą prowadzi do utleniania, jeśli czas przebywania w obszarze wyjścia jest wystarczająco długi. Ponadto powierzchnia średnicy wewnętrznej rury może schładzać się wolniej niż średnica zewnętrzna i powodować nierówne utlenianie. Środki zaradcze obejmują zwiększenie prędkości przesuwu rury i przepływu wodoru na wszystkich powierzchniach rur oraz zastosowanie kurtyny azotowej na wylocie w celu rozcieńczenia wlatującego powietrza i wspomagania chłodzenia. Każdy środek zaradczy wiąże się z kwestiami technologicznymi, bezpieczeństwem i kosztami.

zobacz więcej...