Wodór i tlenek węgla (gaz syntezowy)

Produkcja większej ilości czystszych paliw oznacza więcej wodoru, a firma Air Products była pierwszym producentem gazów przemysłowych, która zaobserwowała ten trend około 20 lat temu. Od tego czasu utrzymujemy pozycję światowego lidera w dostarczaniu wodoru do rafinerii na całym świecie. Jednocześnie opracowujemy pionierskie nowe technologie czystej energii, takie jak zasilanie paliwem wodorowym, skraplanie gazu ziemnego i gazyfikacja węgla, które spełniają zmieniające się potrzeby przyszłych rynków przemysłowych i energetycznych.

NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE RUROCIĄG WODORU

Wytwórnia wodoru Air Products Gulf Coast i sieć rurociągów w Zatoce Meksykańskiej to największy tego typu system na świecie. 600-milowy rurociąg rozciąga się od Houston Ship Channel w Teksasie do Nowego Orleanu w Luizjanie. Nasz rurociąg wodoru zasilany jest z ponad 20 zakładów produkcji wodoru Air Products i dostarcza ponad 0,42 mld metrów sześciennych dziennie (ponad 1,5 mln Nm3/h) wodoru dla klientów rafinerii i przemysłu petrochemicznego.

Podnoszenie poprzeczki w produkcji wodoru

Nasz największy w historii reaktor do reformowania metanu parowego (SMR) budujemy w Texas City w Teksasie. Nowy SMR dostarczy wodór do nowego światowego zakładu produkcji amoniaku w Zatoce Meksykańskiej i połączy go z Air Products rurociągiem wodorowym Gulf Coast, rozciągającym się od Texas City do Baytown. Projekt określa kilka kamieni milowych dla firmy, w tym:

Największa inwestycja w USA w wysokości 500 milionów USD na jeden projekt

Największy reaktor do reformingu parowego metanu, wytwarzający w przybliżeniu 53,3 milionów metrów sześciennych wodoru dziennie

Przedłużenie rurociągu wodoru w rejonie Zatoki Meksykańskiej — największego na świecie — do ok. 700 mil

Największa dzienna ilość wodoru dostarczana jednemu klientowi w ramach jednej umowy

Doskonałość realizacji projektu dla rafinerii BPCL w Indiach

Air Products zbudował, jest właścicielem i operatorem światowego kompleksu gazów przemysłowych, który wytwarza wodór, azot, tlen i parę wodną w ramach projektu rozbudowy zintegrowanej rafinerii BPCL Kochi w Indiach. Gazy przemysłowe produkowane w kompleksie umożliwiają firmie BPCL zwiększenie wydajności rafinacji o prawie dwie trzecie, z 190 000 do 310 000 baryłek dziennie, przy jednoczesnym wytwarzaniu czystszych paliw, które spełniają wymogi norm Euro-IV / Euro-V.

Kompleks gazów przemysłowych Kochi jest największym tego typu przedsięwzięciem w Indiach i mieści jeden z najbardziej wydajnych i elastycznych zakładów HyCO (wodór / tlenek węgla) w globalnej flocie zakładów Air Products. Ten zaawansowany technologicznie zakład, zbudowany w oparciu o naszą własną opatentowaną technologię, zawiera najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają niezawodność i wpływ na środowisko. Unikalną cechą zakładu jest fakt, że turbina gazowa jest zintegrowana z konstrukcją dwóch reformerów pary metanu. Są to pierwsze w historii podwójne reformery parowo-metanowe, zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Air Products, o łącznej wydajności 16,4 tony na godzinę produkcji wodoru.

Ten światowej klasy zakład zbudował ponad 10 milionów roboczogodzin bez incydentów związanych z bezpieczeństwem, co stanowi prawdziwą doskonałość w realizacji projektów. 

Innowacyjne wychwytywanie dwutlenku węgla na dużą skalę

Air Products, z bogatą historią innowacji, jest właścicielem i operatorem dwóch światowych reformerów parowych metanu (SMR) w ponad 300 000 baryłek dziennie w rafinerii w Port Arthur w Teksasie. Zakład w Port Arthur został wybrany przez Departament Energii jako gospodarz innowacyjnego zakładu wychwytywania CO₂ w oparciu o korzyści skali wynikające z wychwytywania CO₂ z obu SMR.

Dzięki opatentowanej technologii Air Products, CO₂ które normalnie przedostaje się do atmosfery, jest wychwytywane i wykorzystywane do usprawnionego odzyskiwania ropy naftowej, a następnie sekwestrowane w ziemi. Od 2014 roku nasza technologia wychwytywania i sekwestracji węgla w zakładzie w Port Arthur zgromadziła ponad pięć milionów ton metrycznych CO₂.

Możesz liczyć na wiedzę specjalistyczną Air Products

Nasze gazy przemysłowe oraz innowacyjne usługi i rozwiązania pomagają klientom pracować inteligentniej, czyściej i bardziej ekonomicznie.

Dowiedz się więcej