Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Sparging and stripping with liquid nitrogen

Usuwanie tlenu, wilgoci i zanieczyszczeń

Szybkie, skuteczne i wydajne usuwanie zanieczyszczeń

Ciekły azot jest używany w procesie napowietrzania i usuwania tlenu, aby wchłonąć i odprowadzić zanieczyszczenia, gdy wznoszą się one ponad powierzchnię, a następnie są odprowadzane ze strumienia procesu i zbiornika.

Nasi inżynierowie oferują odpowiednie rozwiązania oraz pomagają w określeniu trybu dostaw, który najlepiej odpowiada procesowi klienta.

Oferty