Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen PSA (Pressure Swing Adsorption) plant

Adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA) Oczyszczanie wodoru

Korzyści wynikające z adsorpcji zmiennociśnieniowej ciśnienia wodoru

ap0023-hydrogen

Możliwość wytwarzania ultra-wysokiej czystości (od 99,9 do 99,999%) wodoru H2 o wysokim współczynniku odzysku. Standardowe konstrukcje modułów procesów zapewniają łatwość budowy, zmniejszają ryzyko związane z harmonogramem i ostatecznie obniżają koszty projektu.

ap0158-safety-andreliability

Bezpieczna, niezawodna i gwarantowana wydajność systemu. 

ap0186-versatility

Systemy PSA, które zapewniają zamierzoną separację przy użyciu sprawdzonych w handlu adsorbentów z możliwością usuwania wielu zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, węglowodory, tlenki węgla i woda ze strumieni surowego H2.

ap0075-head-gears

Doświadczone zespoły projektowe posiadające wiedzę pozwalającą na terminową realizację zakresu projektu PSA oraz zrozumienie działań związanych z projektem w zakresie integracji systemu PSA z innymi urządzeniami zakładu (sprężanie, systemy dostarczania H2 produktu, systemy paliwowe), komunikacja z kontrolą zakładu. systemy, przeglądy HAZOP i świadczenie usług doradczych w zakresie budowy i rozruchu instalacji.