Adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA) Oczyszczanie wodoru

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu i ponad 200 instalacjom zainstalowanym na całym świecie, Air Products jest światowej klasy dostawcą systemów adsorpcji zmiennociśnieniowej. Wodór o wysokiej czystości jest wytwarzany ze strumienia gazu syntezowego i gazu odlotowego przy użyciu adsorbentów dostosowanych do usuwania wielu zanieczyszczeń w jednym etapie procesu w temperaturze otoczenia. Szczycimy się niezawodnością naszego systemu PSA. Air Products 'doświadczenie operacyjne w zakresie systemów PSA stosowanych w naszych dużych zakładach wynosi średnio> 99,9%.

Air Products prowadzi badania nad nowymi technologiami adsorpcji, w tym nad ulepszonymi cyklami, nowymi materiałami na adsorbenty i zawory oraz zaawansowanymi metodami sterowania. Wysoką wydajność uzyskuje się, symulując cykle adsorpcji i regeneracji oraz wybierając mieszaninę adsorbentów w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb każdego klienta. Do dostarczanych strumieni należą parowe reaktory do reformingu metanowego SYNGAS, strumienie gazu wylotowego z zakładu chemicznego, kolumna rektyfikacyjna H2 dla instalacji HYCO H2 oraz strumienie gazu wylotowego z rafinerii.

Typowe zakresy przepływu gazu zasilającego PSA mogą wynosić od 1000 Nm ^ 3 / h do ponad 120 000 Nm ^ 3 / h.  
Pobierz listę doświadczeń PSA

Korzyści wynikające z adsorpcji zmiennociśnieniowej ciśnienia wodoru

Możliwość wytwarzania ultra-wysokiej czystości (od 99,9 do 99,999%) wodoru H2 o wysokim współczynniku odzysku. Standardowe konstrukcje modułów procesów zapewniają łatwość budowy, zmniejszają ryzyko związane z harmonogramem i ostatecznie obniżają koszty projektu.

Bezpieczna, niezawodna i gwarantowana wydajność systemu. 

Systemy PSA, które zapewniają zamierzoną separację przy użyciu sprawdzonych w handlu adsorbentów z możliwością usuwania wielu zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, węglowodory, tlenki węgla i woda ze strumieni surowego H2.

Doświadczone zespoły projektowe posiadające wiedzę pozwalającą na terminową realizację zakresu projektu PSA oraz zrozumienie działań związanych z projektem w zakresie integracji systemu PSA z innymi urządzeniami zakładu (sprężanie, systemy dostarczania H2 produktu, systemy paliwowe), komunikacja z kontrolą zakładu. systemy, przeglądy HAZOP i świadczenie usług doradczych w zakresie budowy i rozruchu instalacji.  

Usługi wsparcia zakładu i rozwiązania

Air Products oferuje kompleksowe portfolio usług i rozwiązań dzięki naszym wysoko wykwalifikowanym pracownikom w biurach na całym świecie. Nasz zespół rozwiązuje problemy klientów związane z instalacjami oddzielania powietrza i produkcji wodoru za pomocą rozwiązań, które kładą nacisk na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność operacyjną. Od oceny zakładu po badania inżynieryjne, konserwację i pakiety techniczne, szkolenie operatorów i zarządzanie częściami zamiennymi - jesteśmy kompleksowym dostawcą wsparcia przed i po sprzedaży zakładu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Membrana PRISM® Oddzielanie gazów

Nasze separatory membranowe PRISM® są używane do odzyskiwania wodoru o wysokiej czystości ze strumieni gazu w zakładach amoniaku, rafineriach ropy naftowej i zakładach petrochemicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRISM® Generowanie wodoru na miejscu

Nasze generatory PRISM® i instalacje stacjonarne zapewniają ekonomiczne, wydajne i dedykowane dostawy wodoru na miejscu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CENTRUM ZASOBÓW