Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Airplane preparing to land with landing gear extended

Natryskiwanie cieplne

Technologia chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

​Gazy przemysłowe od światowego lidera

W technologii chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego stałość dostaw i czystość gazów przemysłowych są kluczowymi czynnikami pozwalającymi na nanoszenie wysokiej jakości powłok, których oczekują użytkownicy końcowi. Jako wiodąca firma z sektora gazów przemysłowych, wykorzystujemy dziesiątki lat doświadczenia w dziedzinie dostaw gazów i zapewnienia bezpieczeństwa, aby pomóc klientowi w podniesieniu wydajności działania. 

ap0001-plant
Niezawodne i bezpieczne dostawy gazów

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają Klientom poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności

ap0038-truck
Światowy lider w produkcji azotu, tlenu i argonu

Światowy lider dostarczający ciekły i sprężony azot, tlen i argon o różnych klasach czystości i w różnych opcjach dostaw

0796-clock
Terminowe dostawy

Eksperci firmy Air Products pomogą w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostaw dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego

ap0008-safety
Lider w dziedzinie bezpieczeństwa

Naszym głównym priorytetem jest bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i społeczności, w których działamy

ap0114-hand-globe
Pomoc techniczna 

Nasi doświadczeni eksperci współpracują z Klientami, oferując porady w zakresie optymalizacji zastosowań i procesów oraz bezpiecznego używania gazów 

0974-users
Obsługa Klienta na światowym poziomie

Nasze podejście do relacji z Klientami opiera się przede wszystkim na zrozumieniu ich potrzeb

ap0066-gengas
Doświadczenie

Mamy ponad 75 lat doświadczenia w projektowaniu i obsłudze instalacji gazów przemysłowych, dzięki czemu skutecznie pomagamy Klientom wybrać najlepszą opcję dostaw

0881-globe
Wiodący producent i dostawca helu

Światowy lider dostaw sprężonego gazu i ciekłego helu o różnych klasach czystości i opcjach dostaw

Oferty

Zapytaj eksperta

Mark Lanham
Mark Lanham

Inżynier ds. zastosowań, Ameryka Północna

Jakie są zalety stosowania wodoru w formie paliwa gazowego w porównaniu z tradycyjnymi węglowodorami do operacji HVOF?

Istnieje zaledwie kilka rodzajów paliw używanych do spalania w tradycyjnych systemach HVOF (High-Speed Oxy-Fuel), tj. wodór, nafta, metan (gaz ziemny), propan i propylen. Podczas gdy każde paliwo oferuje specyficzne korzyści, wodór ma kilka unikalnych zalet:
  • Ze względu na wyższą przewodność cieplną wodór zapewnia najlepsze rozchodzenie się ciepła z płomienia do cząstek proszku, pomimo ogólnie niższej temperatury płomienia w porównaniu do tradycyjnych paliw węglowodorowych.
  • Wydajność procesu HVOF zależy od rodzaju paliwa, stosunku stechiometrycznego i ciśnienia spalania, a także cech konstrukcyjnych pistoletu. Zdolność do obsługi obfitych przepływów wodoru tworzy atmosferę ograniczającą, która obniża produkcję tlenków i jeszcze bardziej poprawia jakość powłoki.
  • Ze względu na całkowite spalanie stechiometrycznych reagentów wodoru i tlenu, niespalone resztki nie osadzają się na powłoce.
Ponadto wodór może być dostarczany pod wystarczającym ciśnieniem w rurach i dużych zbiornikach cieczowych, które nie wymagają podkładek grzewczych w miesiącach zimowych, aby zapewnić wystarczający dopływ paliwa do kabiny HVOF.

zobacz więcej...