Natryskiwanie cieplne

Technologia chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

Natryskiwanie cieplne jest powszechnie stosowane do pokrywania krytycznych części zużywających się, takich jak podwozia, bieżnie łożysk, zawory i elementy turbin. Proces polega na tym, że całkowicie lub częściowo stopiony metal, kompozyt lub ceramiczne cząstki są wyrzucane z pistoletu lub palnika na obrabiany element.

Firma Air Products oferuje opatentowaną technologię chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego wykorzystującą kriogeniczne opary azotu oraz aerozol azotowy odparowujący w locie. System chłodzi części znacznie szybciej niż konwencjonalne metody obróbki z wykorzystaniem powietrza lub dwutlenku węgla, przy zachowaniu określonych temperatur.

Nasza technologia może również przyczynić się do poprawy ogólnej jakości produktu i osiągnięcia wysokiego standardu powłok w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Gazy stosowane w procesie natryskiwania cieplnego

  • Tlen – usprawnia spalanie podczas natryskiwania powłok paliwowo-tlenowych z dużą prędkością (HVOF) i natryskiwania płomieniowego.
  • Wodór – do generowania wysokich temperatur, niskiego utleniania i dużych prędkości cząstek; oraz gaz procesowy w atmosferze natryskiwania plazmowego.
  • Argon – podstawowy gaz plazmowy lub gaz pomocniczy wraz z azotem, który zwiększa możliwości energetyczne; gaz nośny proszku w przypadku całkowicie obojętnego środowiska.
  • Hel – wysoki współczynnik transferu ciepła i wyższa przewodność cieplna; używany jako gaz pomocniczy z argonem w zastosowaniach natryskiwania plazmowego.
  • Azot – gaz nośny proszku w zastosowaniach HVOF.
  • Dziesięciolecia doświadczenia – nasi inżynierowie ds. zastosowań pomogą w wyborze systemu dostaw, który najlepiej spełni wymogi dotyczące ciśnienia i ilości.

​Gazy przemysłowe od światowego lidera

W technologii chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego stałość dostaw i czystość gazów przemysłowych są kluczowymi czynnikami pozwalającymi na nanoszenie wysokiej jakości powłok, których oczekują użytkownicy końcowi. Jako wiodąca firma z sektora gazów przemysłowych, wykorzystujemy dziesiątki lat doświadczenia w dziedzinie dostaw gazów i zapewnienia bezpieczeństwa, aby pomóc klientowi w podniesieniu wydajności działania.

Niezawodne i bezpieczne dostawy gazów

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają Klientom poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności

Światowy lider w produkcji azotu, tlenu i argonu

Światowy lider dostarczający ciekły i sprężony azot, tlen i argon o różnych klasach czystości i w różnych opcjach dostaw

Terminowe dostawy

Eksperci firmy Air Products pomogą w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostaw dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego

Lider w dziedzinie bezpieczeństwa

Naszym głównym priorytetem jest bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i społeczności, w których działamy

Pomoc techniczna

Nasi doświadczeni eksperci współpracują z Klientami, oferując porady w zakresie optymalizacji zastosowań i procesów oraz bezpiecznego używania gazów

Obsługa Klienta na światowym poziomie

Nasze podejście do relacji z Klientami opiera się przede wszystkim na zrozumieniu ich potrzeb

Doświadczenie

Mamy ponad 75 lat doświadczenia w projektowaniu i obsłudze instalacji gazów przemysłowych, dzięki czemu skutecznie pomagamy Klientom wybrać najlepszą opcję dostaw

Wiodący producent i dostawca helu

Światowy lider dostaw sprężonego gazu i ciekłego helu o różnych klasach czystości i opcjach dostaw

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi.

Skontaktuj się z firmą Air Products, aby skorzystać z naszego bogatego doświadczenia w zakresie natryskiwania cieplnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapytaj eksperta

Mark Lanham

Inżynier ds. zastosowań, Ameryka Północna

“Jakie są zalety stosowania wodoru w formie paliwa gazowego w porównaniu z tradycyjnymi węglowodorami do operacji HVOF?”
Istnieje zaledwie kilka rodzajów paliw używanych do spalania w tradycyjnych systemach HVOF (High-Speed Oxy-Fuel), tj. wodór, nafta, metan (gaz ziemny), propan i propylen. Podczas gdy każde paliwo oferuje specyficzne korzyści, wodór ma kilka unikalnych zalet:
  • Ze względu na wyższą przewodność cieplną wodór zapewnia najlepsze rozchodzenie się ciepła z płomienia do cząstek proszku, pomimo ogólnie niższej temperatury płomienia w porównaniu do tradycyjnych paliw węglowodorowych.
  • Wydajność procesu HVOF zależy od rodzaju paliwa, stosunku stechiometrycznego i ciśnienia spalania, a także cech konstrukcyjnych pistoletu. Zdolność do obsługi obfitych przepływów wodoru tworzy atmosferę ograniczającą, która obniża produkcję tlenków i jeszcze bardziej poprawia jakość powłoki.
  • Ze względu na całkowite spalanie stechiometrycznych reagentów wodoru i tlenu, niespalone resztki nie osadzają się na powłoce.
Ponadto wodór może być dostarczany pod wystarczającym ciśnieniem w rurach i dużych zbiornikach cieczowych, które nie wymagają podkładek grzewczych w miesiącach zimowych, aby zapewnić wystarczający dopływ paliwa do kabiny HVOF.

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Wodór

Ceniony za swoje właściwości reaktywne i ochronne wodór jest wykorzystywany w wielu branżach w celu poprawy jakości, optymalizacji wydajności i obniżenia kosztów.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.

CENTRUM ZASOBÓW