Zobojętnianie, mieszanie i rafinacja w produkcji metali nieżelaznych

Gazy przemysłowe i ekspercka wiedza w szerokim zakresie procesów związanych z produkcją metali nieżelaznych

Firma Air Products oferuje gazy przemysłowe i wiedzę ekspercką w szerokim zakresie zastosowań związanych z inertyzacją, mieszaniem i rafinacją w produkcji metali nieżelaznych. Podczas niektórych operacji topienia gazy obojętne mogą być wprowadzane do roztopionego materiału w różnych celach. Na przykład azot, często w połączeniu z chlorem, może być używany do odgazowywania lub wypierania ze stopu rozpuszczonych gazów, co eliminuje porowatość i inkluzje. W zastosowaniach wymagających wyższej jakości można go zastąpić argonem.

W innych procesach topienia metali nieżelaznych gazy reaktywne, takie jak tlen lub powietrze wzbogacone tlenem, są używane do utleniania zanieczyszczeń podczas rafinacji metali. Wodór, często zmieszany z azotem, może być również używany do redukcji utlenienia metali, np. miedzi.

Ponadto, gazy obojętne mogą być używane do skutecznego mieszania topionych metali, co poprawia zarówno ich jednorodność chemiczną, jak i szybkość topienia. Mieszanie z użyciem gazu zwiększa efektywność przewodzenia ciepła w kąpieli metalowej, podobnie jak pompy stopionego metalu używane do poprawy wydajności topienia w piecach płomiennych.

 

Wdrożenie odpowiednich gazów obojętnych lub reaktywnych do zobojętniania, mieszania i rafinacji to najskuteczniejszy sposób na zwiększenie produkcji i osiągnięcie wymiernych korzyści, takich jak:

  • Eliminacja porowatości i inkluzji
  • Skuteczne utlenianie zanieczyszczeń
  • Redukcja utleniania metali
  • Zwiększona jednorodność chemiczna
  • Zwiększone tempo topienia
  • Niższe koszty

Współpraca ze specjalistami ds. zastosowań firmy Air Products może pomóc w optymalizacji wykorzystania gazów przemysłowych w określonych operacjach.

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Nasi inżynierowie ds. zastosowań mogą pomóc znaleźć optymalne połączenia gazów, które usprawnią operacje i pozwolą ograniczyć koszty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!