Woda i ścieki

Ekonomiczne rozwiązania dla procesów uzdatniania wody

Szukasz niezawodnych, wydajnych i ekonomicznych rozwiązań do uzdatniania wody, które spełniają wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska?

Nasze innowacyjne rozwiązania Halia® oparte na czystym tlenie zapewniają korzyści ekonomiczne i ekologiczne oraz usprawniają procesy uzdatniania wody. Technologia ta łączy w sobie wszystkie sprawdzone zalety napowietrzania czystym tlenem, ozonu i zaawansowanego utleniania, zapewniając bardzo efektywne i niedrogie rozwiązania do instalacji wodnych.

Nasze aplikacje obejmują:

Ścieki. Technologie utleniania ułatwiają oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w celu spełnienia wymaganych norm w zakresie ponownego wykorzystania wody do różnych zastosowań.

Woda pitna. 

Modułowe rozwiązania do utleniania to niezawodna oferta do uzdatniania wody dla klientów komunalnych. Zaawansowane technologie utleniania zostały zaprojektowane tak, aby zaspokajać pilne potrzeby społeczności i zwiększone wymogi regulacyjne przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawie wydajności..

Natlenianie rzek i kultur wodnych. Tlen o wysokiej czystości do wylęgarni i hodowli ryb.

​Rozwiązania Halia® są w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom:

·         Zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków w istniejącej   instalacji

·         Zmniejszenie ilość piany, zapachów i emisji LZO ze zbiornika   napowietrzania

·         Poprawa wydajność nitryfikacji i osadzania

·         W pełni zautomatyzowany proces kontroluje zarówno     wytwarzanie się kamienia jak i ogranicza korozję

·         Usuwa oporne zanieczyszczenia

·         Podnosi poziom rozpuszczonego tlenu i zwiększa gęstość   kultury wodnej

Rozwiązania z zakresu oczyszczania wody Halia® obejmują:

Testy

Systemy oczyszczania biologicznego

Systemy oczyszczania utleniającego

Stałe wsparcie techniczne i serwis sprzętu

Przeglądy i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Zapytaj eksperta

Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Europa

“Czy czysty tlen może zastąpić systemy napowietrzania powietrzem?”
Technologia firmy Air Products umożliwia zwiększenie wydajności instalacji za pomocą czystego tlenu bez konieczności zaniechania obecnie używanego napowietrzania powietrzem. Przyjęliśmy koncepcję uzupełniania niedoboru tlenu występującego w okresach szczytowego zapotrzebowania lub uzupełniania wszelkich braków występujących podczas napowietrzania powietrzem, przy zachowaniu możliwie największej aktywności napowietrzania powietrzem. W niektórych przypadkach, gdy zostaną wyraźnie zidentyfikowane korzyści, takie jak oszczędność kosztów i wzrost wydajności, czysty tlen całkowicie zastąpi systemy powietrzne, lub w przypadku gdy nie da się uniknąć interakcji między aeratorami wykorzystującymi czysty tlen a aeratorami powietrznymi. W każdym przypadku rozwiązania firmy Air Products w dziedzinach technologii i systemów koncentrują się na uzyskaniu oszczędności poprzez zrozumienie danego systemu i dostarczenie jak najlepszych rozwiązań pod względem kosztów i wydajności.

Chcesz usprawnić proces uzdatniania wody?

Nasi inżynierowie służą radą w kwestii doboru odpowiedniego sprzętu i rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu różnych branż poprawę ich efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.