Zapytania dla działu płatności

MyAirProducts | Dział Płatności | Instrukcja przesyłania faktur

Aby lepiej spełniać potrzeby klientów, Air Products oferuje dostawcom możliwość interakcji z działem płatności. 
 

MyAirProducts

To łatwe w użyciu, samoobsługowe narzędzie zapewnia dostawcom dostęp do informacji o płatnościach w czasie rzeczywistym. Ta bezpieczna witryna umożliwia dostęp tylko do informacji związanych z obsługą konkretnego dostawcy. 

Zarejestruj się

Please refer to the Supplier Training documents to help you register and navigate in the tool.

Możesz wyświetlić:
 • Otrzymane faktury
 • Płatności wysłane 
 • Zaległe faktury 
 • Historię płatności
 

Zapytania dotyczące płatności

W przypadku pytań dotyczących zaległych płatności lub problemów z fakturami, na które nie ma odpowiedzi w MyAccount, możesz skontaktować się z naszym działem płatności. 

W przypadku pytań dotyczących prawidłowości zamówienia, prosimy odwiedzić naszą stronę weryfikacji zamówienia.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższych formularzy lub pocztą elektroniczną w każdym kraju, w którym działamy.

Ameryka Północna i Południowa
Dostawcy Air Products w regionie obu Ameryk z pytaniami dotyczącymi zaległych faktur / płatności lub problemami, na które nie ma odpowiedzi w MyAccount lub w sekcji często zadawanych pytań, mogą przesyłać zapytania do działu płatności w Ameryce w jeden z poniższych sposobów:
Ameryka Północna
Zapytania dotyczące płatności
Zapytania dotyczące faktur
Inne problemy
Pytania podatkowe
Ameryka Południowa
Kolumbia, Peru, Argentyna, Ekwador (TESORSSC@airproducts.com)
Brazylia (PAGOSBR@airproducts.com)
Chile (PROVEECL@airproducts.com)

Region Azji i Pacyfiku
Dostawcy Air Products w regionie Azji i Pacyfiku z pytaniami dotyczącymi zaległych faktur / płatności lub problemami, na które nie ma odpowiedzi w MyAccount lub w sekcji często zadawanych pytań, mogą przesyłać zapytania do działu płatności na adres accpayas@airproducts.com.

Europa / Bliski Wschód / Afryka (EMEA)
Dostawcy Air Products w regionie EMEA z pytaniami dotyczącymi zaległych faktur / płatności lub problemami, na które nie ma odpowiedzi na portalu lub w sekcji często zadawanych pytań, mogą przesyłać zapytania do działu płatności na adres poczty e-mail w zależności od kraju.

Spółki Air Products, na które wystawiono fakturę
zlokalizowane w następujących krajach 

adres email do kontaktu: 
Belgia i Luksemburg  ACCPAYBE@airproducts.com
Republika Czeska ACCPAYCS@airproducts.com
Niemcy APDE@airproducts.com
Hiszpania ACCPAYSE@airproducts.com
Francja ACCPAYFR@airproducts.com
Wielka Brytania ACCPAYUK@airproducts.com
Irlandia ACCPAYUK@airproducts.com
Włochy ACCPAYSE@airproducts.com
Holandia ACCPAYNL@airproducts.com
Polska ACCPAYPL@airproducts.com
Portugalia ACCPAYSE@airproducts.com
Słowacja ACCPAYCS@airproducts.com
Bliski Wschód APUAE@airproducts.com
Arabia Saudyjska APKSA@airproducts.com
Oman APUAE@airproducts.com
Egipt ACCPAYUK@airproducts.com
Indie APINDIA@airproducts.com

Dostęp do sekcji często zadawanych pytań.
 

Instrukcje przesyłania faktur

Air Products dokłada wszelkich starań, aby opłacać faktury zgodnie z warunkami, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Jeśli chciałbyś otrzymać zapłatę na czas, oto kilka sposobów, które pomogą Ci to osiągnąć:

1. Wyślij swoje faktury na adres Remit To Address wskazany w zamówieniu
 • Wysyłanie faktur na inny adres opóźnia płatność i może wymagać ponownego przesłania faktur w prawidłowy sposób. 
2. Upewnij się, że faktura jest zgodna z warunkami zamówienia zakupu 
 • Odpowiedni podmiot Air Products jest podany na fakturze; można to znaleźć w zamówieniu.
 • Numer zamówienia Air Products (zawsze zaczyna się od numeru 45 lub 49 i ma długość 10 cyfr) musi być oznaczony na fakturze i musi zostać zwolniony w systemie SAP Air Products.
 • Tylko jedno zamówienie Air Products może być wymienione na fakturze.
 • Faktura musi zawierać datę i numer.
 • Numery elementów linii faktury muszą odpowiadać numerom zamówienia zakupu Air Products.
 • Ilości na fakturze nie powinny przekraczać ilości z zamówienia. Ceny na fakturze nie powinny przekraczać cen wskazanych na zamówieniu 
 • Nazwa „Remit To” na fakturze musi być zgodna z nazwą dostawcy wskazaną na zamówieniu Air Products. 

Jeśli w zamówieniu są jakieś poprawki, przed wysłaniem faktury należy skontaktować się ze specjalistą ds. Zakupu / zaopatrzenia. 

Faktury od dostawcy, które nie spełniają powyższych wymagań zostaną odrzucone i zwrócone do dostawcy w celu korekty, co nieuchronnie opóźnia płatności.