Kodeks postępowania

Poniżej przedstawiamy nasz kodeks postępowania w najczęściej używanych językach, którymi posługują się nasi pracownicy na całym świecie. Pracownicy są zachęcani do zwracania się do kierowników lub przełożonych ze swoimi obawami. Jeśli nie będzie to możliwe, znajdą Państwo również inne narzędzia i osoby kontaktowe umożliwiające zgłaszanie wątpliwości lub podejrzeń naruszenia. Możesz składać raporty anonimowo, zgodnie z lokalnymi przepisami, choć podanie swojej tożsamości upraszcza dalsze działania.

Osoby, które pomagają chronić naszą integralność, mają pełne poparcie naszego kierownictwa. Air Products dotrzymuje obietnicy zakazu działań odwetowych w stosunku do osób, które w dobrej wierze zgłaszają naruszenia lub podejrzewane naruszenia.

Kodeks postępowania firmy Air Products ma zastosowanie do wszystkich pracowników firmy zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy we wszystkich operacjach na całym świecie, do zarządu firmy oraz do naszych spółek zależnych, stowarzyszonych, jednostek operacyjnych i oddziałów na całym świecie.


Lista kontaktów ds. uczciwości

Kodeks postępowania 

Pracownicy: osobiste ustawienia komputera mogą powodować trudności z otwieraniem plików PDF. Jeśli plik PDF w wybranym języku nie otworzył się, kliknij łącze dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „zapisz element docelowy jako”, aby pobrać plik na komputer. Po przeczytaniu usuń pobrany dokument i ponownie odwiedzić ten adres URL w przyszłości, aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji.


angielski
angielski A4
arabski
indonezyjski (Indonezja)
indonezyjski (Malezja)
birmański
chiński uproszczony
chiński tradycyjny
czeski
niderlandzki
francuski
niemiecki
hebrajski
hindi
włoski
japoński
koreański
norweski (Norsk)
polski
portugalski (Portugalia)
portugalski (Brazylia)
rosyjski
słowacki
hiszpański
hiszpański (Ameryka Łacińska)
wietnamski