Dlaczego gazyfikacja?

Air Products Syngas Solutions delivers advantages for refiners, petrochemical companies, power generators, and coal-mining companies.

Gazyfikacja to czysty, niezawodny i elastyczny sposób wytwarzania gazu syntezowego (gazu syntezowego) z surowców o niskiej wartości do produkcji wartościowych produktów i energii.

Air Products Rozwiązania Syngas zapewniają korzyści dla:

Rafinerie

Czy martwisz się tym? malejących rynkach oleju napędowego? Czy potrzebujesz? więcej wodoru jak zmaksymalizować wysoką marżę paliw o bardzo niskiej zawartości siarki? Czy jesteś w stanie uniemożliwić przetwarzanie okazji biznesowej przez emisji i pozostałości? Zintegrowana jednostka Air Products Gasification Technology Technology umożliwia:

 • Poprawa jakości i wartości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji z zakładów
 • Wytwarzanie wodoru do przetwarzania dzisiejszych czystych paliw
 • Dostosowanie zakładów przetwórczych do zmniejszającego się popytu na olej opałowy
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny
 • Używaj oleju z dolnej części beczki, aby uzyskać czystą energię, z opcją dwutlenku węgla do wychwytywania i przechowywania węgla
 • Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki produkcji wysokociśnieniowej pary technologicznej
 • Dostarczanie dwutlenku węgla dla lepszego odzyskiwania ropy naftowej

Firmy petrochemiczne 

Czy rosnące ceny gazu ziemnego zmniejszają marże metanolu i olefin? Czy mają Państwo dostęp do taniego węgla? Firmy petrochemiczne używają Air Products technologii gazyfikacji do przetwarzania węgla i pozostałości z rafinerii na gaz syntezowy do produkcji amoniaku, metanolu, oksoalkoholi i innych substancji chemicznych.

W jednym przykładzie nawóz używał technologii procesu gazyfikacji Air Products z surowcem węglowym do:

 • Zwiększyć koszty produkcji amoniaku o ponad 30%
 • Ograniczenie polegania na drogim imporcie surowców

Generatory prądu 

Czy niepokoi Cię dostępność gazu ziemnego i wahania cen? Czy mają Państwo dostęp do węgla, koksu ponaftowego lub pozostałości z rafinerii? Czy jesteś pod presją ograniczenia emisji i poprawy lokalnej jakości powietrza? Czy chcesz zdywersyfikować koszyk energetyczny? Na całym świecie Air Products technologie gazyfikacji ciał stałych i pozostałości przekształcają surowce stałe i ciecze w gaz syntezowy w celu zintegrowanego zgazowania wytwarzania energii w cyklu kombinowanym (IGCC).

Saudi Aramco buduje największy na świecie zakład gazyfikacji pozostałości. Gaz syntezowy z wielu gazyfikatorów wygeneruje do ~ 2,4 GW energii elektrycznej dla rafinerii w Dżazanie i sieci energetycznej w Arabii Saudyjskiej poprzez instalację IGCC.

Zalety instalacji IGCC obejmują:
 • Mniejsza zależność od gazu ziemnego;
 • Produkcja stężonego dwutlenku węgla do wychwytywania i przechowywania węgla
 • Poprawa efektywności środowiskowej w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami spalania węgla dzięki niższym poziomom:
  - Cząstki stałe
  - Metale ciężkie
  - Tlenki siarki
  - Tlenki azotu

Firmy wydobywające węgiel 

Czy rezerwy węgla są dalekie od potencjalnych rynków? Czy jakość pozostałego węgla zmniejsza się? Firmy węglowe tego używają Air Products Rozwiązania dla gazu syntezowego Technologia gazyfikacji ciał stałych przekształcanie węgla w gaz syntezowy w celu wytwarzania produktów o wysokiej wartości i czystej energii. Technologia ta umożliwia obsługę węgla o wysokiej zawartości popiołu i stanowi alternatywę dla kosztownego transportu lub spalania węgla o względnie wysokiej emisji. Firmy mogą również wykorzystać możliwości produkcji koksu ponaftowego i biomasy.

Air Products Technologia procesu gazyfikacji została zaprojektowana z myślą o łatwym rozbudowie z wykorzystaniem mniejszych większych jednostek, co pomaga obniżyć koszty inwestycyjne i operacyjne. Na przykład grupa kopalni węgla Shanxi Lu'an buduje cztery gazyfikatory 3200-t / d Air Products w procesie gazyfikacji. Jednostki te wytwarzają syntetyczne węglowodory o wysokiej wartości z rezerw węgla firmy.