Usługi i rozwiązania

Posiadamy gazyfikatory i obsługujemy je na całym świecie, dysponując różnymi zasobami i dzieląc się wiedzą i najlepszymi praktykami z naszymi klientami

Co możemy zaoferować

Badania dostosowane do indywidualnych celów, takich jak wydajność, niezawodność, poprawa funkcjonalności, zwiększenie wydajności, elastyczność surowca, poprawa integralności mechanicznej itp. Badania te są zwykle przeprowadzane w dwóch fazach w celu opracowania najlepszych rozwiązań dla konkretnego zakładu.

Faza 1 - Wyjściowa wyjściowa wydajność i analiza luk a najlepsze praktyki w branży

Faza 2 - Szczegółowa ocena zgodna z celami, w tym uzasadnienie ekonomiczne i zalecenia.

Po zakończeniu badania Air Products może zapewnić określone usługi wdrożeniowe, takie jak projektowanie, instalacja, zarządzanie budową, szkolenie operatorów i wsparcie przy rozruchu. Możemy również być zaangażowani w operacje klienta, aby w razie potrzeby zapewnić stałe wsparcie.

Aby zwiększyć wydajność gazyfikacji, Air Products oferuje również:

 • Usługi ProcessMD™ - zaawansowane oprogramowanie do przewidywania procesów i urządzeń w oparciu o naszą rozbudowaną bazę danych działających zakładów i aktualne informacje 
 • Sojusze z innymi ekspertami w branży w celu opracowania najlepszych rozwiązań dla zakładu

Usługi ProcessMD™

Insight> Dane> Ekspertyza> Działanie> Oszczędności

Wykrywanie zbliżających się awarii na tygodnie lub miesiące przed uruchomieniem alarmów

ProcessMD™ wykorzystuje „inteligentne poziomy” oparte na modelach procesów, które dostosowują się do zmiennych, takich jak temperatura otoczenia i tempo produkcji, w celu określenia, kiedy kluczowa zmienna procesowa jest poza zakresem od oczekiwanych zmian. Zapewnia to zaawansowane ostrzeżenie od stałych limitów alarmowych, które są często ustawiane znacznie wyżej.

W jaki sposób alerty ProcessMD™ mogą dawać wczesne ostrzeżenia

How ProcessMD™ alerts can give you early warning

 

Co możemy zaoferować

 • Gromadzenie danych w bezpiecznej chmurze cyfrowej
 • Aktywne monitorowanie nieprawidłowych warunków pracy
 • Szybka analiza w celu zbadania przyczyny
 • Preferowany dostęp do zasobów technicznych Air Products w celu uzyskania wsparcia na czas 
 • Miesięczny raport zawierający zalecane działania mające na celu obniżenie kosztów
 • Program obsługi technicznej z wizytami w zakładzie

Gazyfikacja: w czym możemy pomóc?

Air Products Rozwiązania Syngas zapewniają klientom niestandardową obsługę wcześniej licencjonowanych technologii, które obecnie funkcjonują w ramach naszego doświadczenia. 
Te technologie to:

 • Proces gazyfikacji węgla Shell (SCGP)
 • GE Gazyfikacja
   

Air Products oferuje kompleksową ofertę usług i rozwiązań, dzięki którym Twój zakład gazyfikacji osiągnie najwyższą wydajność. Służymy pomocą w zakresie generatorów gazów związanych z usprawnieniami urządzeń procesowych, optymalizacją obiektów, usługami inżynieryjnymi i terenowymi. Możemy również pomóc w poprawie i optymalizacji instalacji do oddzielania powietrza kriogenicznego, niekriogenicznego i kriogenicznego.

Air Products Syngas Solutions™ dawniej: proces gazyfikacji węgla Shell (SCGP) i technologia gazyfikacji firmy GE Energy