Ciekłe węglowodory: dna rafinerii poprzez gazyfikację pozostałości

Ciekłe węglowodory - najniższa cena z butli

Residue Gasification Technology can help convert a wide range of low-value refinery residues and asphaltenes into syngas.

Rynek oleju opałowego kurczy się, a wiele rafinerii znajduje się pod presją redukcji emisji w zakładach i spełnienia limitów siarki dla produktów. Technologia gazyfikacji pozostałości to czysta, wydajna, niezawodna i sprawdzona technologia, która może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Po zintegrowaniu z innymi technologiami uszlachetniania i uzdatniania może konwertować szeroką gamę niewielkich pozostałości z rafinerii i asfalteny na gaz syntezowy w celu:

 • Zintegrowane zintegrowane gazyfikowanie wytwarzania energii z opcjonalnym wychwytywaniem dwutlenku węgla.
 • Produkcja wodoru.
 • Produkcja petrochemiczna

Daje to także możliwość stosowania cięższych, tańszych produktów i czerpania korzyści z głębszych konwersji.

Air Products „pod klucz”

Możemy wspierać Twój projekt w całym jego cyklu życia, w tym usługi takie jak:
 • Projektowanie i inżynieria
 • Pierwsze uruchomienie i rozruch
 • Transfer doświadczenia
 • Planowanie główne
 • Szkolenie

Zapewnienie wysokiej wydajności i wydajności

W systemie procesu gazyfikacji pozostałości łańcuchy węglowodorowe są częściowo utleniane w reaktorze wyłożonym materiałem ogniotrwałym. Zapewnia to wysoką wydajność gazu syntezowego (tlenku węgla i wodoru) i generuje ciepło. Urządzenie wykorzystuje specjalne konstrukcje palników i reaktorów w celu osiągnięcia wysokiej wydajności cieplnej i niskiego poziomu sadzy. Gaz syntezowy jest schładzany w sąsiedniej chłodnicy ścieków gazu syntezowego, która wytwarza wysokociśnieniową, nasyconą parę technologiczną, która może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych instalacji.

Dlaczego warto wybrać technologię gazyfikacji pozostałości?

Unikatowe i sprawdzone

Urządzenia do gazyfikacji pozostałości używają specjalnych konstrukcji palników i reaktorów, które są wspierane przez pół wieku doświadczenia. Zbudowano ponad 170 reaktorów procesu gazyfikacji pozostałości, a obecnie 96 z nich pracuje.

Technologia procesu gazyfikacji pozostałości umożliwia przetwarzanie szerokiej gamy surowców, w tym bardzo lepkich pozostałości o wysokiej zawartości siarki. Dalsze korzyści to:

 • Niskie zużycie świeżej wody
 • Niska formacja sadzy (<1 mg / Nm³ sadzy w surowym gazie syntezowym)
 • Zwiększona produkcja gazu syntezowego (zwykle> 2600 Nm³ gazu syntezowego na tonę surowca)
 • Zwiększona wydajność termiczna dzięki procesowi chłodzenia gazu syntezowego (z wytwarzaniem pary pod wysokim ciśnieniem)

Ciągłe udoskonalanie konstrukcji

Air Products i Shell są właścicielami i operatorami, a także współpracują z innymi użytkownikami. Rejestrujemy innowacje i usprawnienia w bazie danych opartej na doświadczeniach, z korzyścią dla wszystkich licencjobiorców i w celu ulepszenia naszego głównego projektu. Skupienie się na ciągłym doskonaleniu poprzez innowacje i partnerstwo pomaga nam osiągać dłuższe ciągłe przebiegi i obniżać koszty konserwacji.

Wsparcie na światowym poziomie

Nasze globalne centrum serwisowe Air Products Syngas Solutions zapewnia dedykowane wsparcie cyklu eksploatacji zapewniające dożywotnią gwarancję, w tym projektowanie, symulacje, pomoc przy rozruchu i szkoleniach oraz długoterminową pomoc operacyjną. Wspieramy globalne konferencje użytkowników technologii, których celem jest budowanie społeczności użytkowników i przyspieszenie nauki.