Stałe węglowodory: węgiel, koks ponaftowy lub biomasa w procesie gazyfikacji

Stałe węglowodory - czyste przetwarzanie węgla, koksu naftowego i biomasy w wysokiej jakości produkty i energię

Air Products' gasification process converts coal, petcoke and biomass into high-value products.

Zapotrzebowanie na węgiel rośnie ze względu na rosnący na świecie apetyt na energię. Jednak wyczerpywanie się najwyższej jakości złóż i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji oznaczają, że operatorzy wykorzystują węgiel niższej jakości w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Air Products „Procesy gazyfikacji to sprawdzone, wydajne i niezawodne technologie. Przekształcają one wiele rodzajów węgla w gaz syntezowy, który można wykorzystać:

 • Jako alternatywny surowiec do produkcji chemicznej (np. Amoniak, metanol, olefiny)
 • Do produkcji wysokiej jakości syntetycznych paliw ciekłych i smarów
 • Wytwarzanie wodoru
 • Generowanie energii dzięki zintegrowanym procesom zintegrowanego cyklu gazyfikacji (IGCC), o niższej emisji niż podczas spalania węgla lub nawet gazu ziemnego i skoncentrowanego strumienia dwutlenku węgla do opcjonalnego wychwytywania i sekwestracji węgla

Air Products oferuje następujące systemy gazyfikacji węgla, dostosowane do różnych potrzeb biznesowych:

 • Air Products Proces gazyfikacji z zasilaniem suchym wykorzystuje sprawdzoną technologię membrany reaktora i palnika.
 • Air Products Proces gazyfikacji zawiesiny wykorzystuje prosty i łatwy do wytworzenia reaktor z wyłożeniem ogniotrwałym.

W obu procesach gorący gaz syntezowy wytwarzany w reaktorze musi zostać schłodzony, co można przeprowadzić na dwa różne sposoby, stosując:

 • Konwekcyjna lub radiacyjna chłodnica gazu syntezowego, która zapewnia wysoką wydajność cieplną dzięki produkcji wysokiej jakości pary wodnej, dzięki czemu jest odpowiednia do projektów chemicznych na skalę światową i wytwarzania energii IGCC.
 • Ugaszanie przydenne wody, które znacząco zmniejsza koszty inwestycyjne, umożliwia skrócenie cykli konstrukcyjnych i szybsze uruchomienie instalacji oraz zwiększenie elastyczności surowca.

Sprawdzone systemy gazyfikacji węgla, które są niezawodne i skalowalne

Proces suchego podawania
W procesie suchego podawania sproszkowany węgiel jest transportowany pneumatycznie za pomocą obojętnego gazu nośnego do wytwornicy gazu, gdzie kontaktuje się z tlenem i parą. Aby zabezpieczyć się przed wysokimi temperaturami gazyfikacji do 1600 ° C, zastosowano ściankę membrany, która składa się z wysokociśnieniowych rurek wody / pary. Wiele palników bocznych i sprawdzona konstrukcja wirowa umożliwiają skuteczne oddzielanie gazu syntezowego od żużla. Żużel spływa do kąpieli wodnej, gdzie jest wydobywany w postaci stałej. Wiele palników zapewnia możliwość łatwego zwiększania skali.

Gorący gaz syntezowy opuszczający wytwornicę gazu gazowego jest najpierw gaszony za pomocą zimnego gazu z recyklingu, a następnie schładzany w zewnętrznej konwekcyjnej chłodnicy w celu wytworzenia pary wodnej o wysokim i średnim ciśnieniu jako cennych produktów ubocznych. Alternatywnie, gorący gaz syntezowy można również schładzać przez bezpośredni kontakt z wodą w konfiguracji z dolnym chłodzeniem.

Proces podawania zawiesiny
W procesie podawania zawiesiny sproszkowany węgiel miesza się z wodą, tworząc zawiesinę, która jest pompowana do generatora gazu przez pojedynczy palnik w górnej części reaktora. Kontakt z tlenem rozpoczyna reakcje gazyfikacji. W procesie podawania zawiesiny wnętrze wytwornicy gazu jest wyłożone cegłami ogniotrwałymi, które chronią przed wysokimi obciążeniami cieplnymi. Gorący gaz syntezowy i żużel przechodzą następnie przez kałużę z wodą chłodzącą, gdzie stopione substancje stałe są stapiane podczas żużla i gazu syntezowego podczas wychodzenia z reaktora.

Aby wydobyć więcej użytecznego ciepła z gorącego gazu syntezowego, można zastosować radiacyjną chłodnicę gazu syntezowego bezpośrednio przy wyjściu z generatora gazu, co powoduje schłodzenie gazu syntezowego i podniesienie pary pod wysokim ciśnieniem. 

Air Products „Rozwiązania pod klucz”

Oferujemy te sprawdzone linie gazyfikacji węgla jako w pełni obsługiwane i eksploatowane przez firmę Air Products instalacje gazu syntezowego lub w formie licencji na proces, w ramach której możemy również wspierać Państwa projekt w całym jego cyklu życia. Zapewniamy klientom spokój ducha, zapewniając wsparcie operacyjne oraz usługi biznesowe i związane z realizacją projektów, w tym:

 • Wytwarzanie gazu syntezowego na miejscu
 • Projektowanie i inżynieria
 • Pierwsze uruchomienie i rozruch
 • Transfer doświadczenia
 • Planowanie główne
 • Zaawansowana analityka danych
 • Szkolenie
 • Obsługa techniczna - modernizacja / konwersja kanałów

Dlaczego warto wybrać technologię gazyfikacji Air Products?

Unikatowe i sprawdzone

Od czasu, gdy prawie 40 lat temu zaczął działać pierwszy gazyfikator węgla wykorzystujący proces gazyfikacji Air Products, na całym świecie działa obecnie ponad 100 reaktorów procesu gazyfikacji Air Products. Przetwarzano z powodzeniem wiele różnych rodzajów węgla, od wysoce reaktywnej biomasy i węgla brunatnego do niereaktywnych antracytów i koksu ponaftowego. Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiedni skład dla każdego typu paszy.

Air Products 'Procesy gazyfikacji z zasilaniem suchym i zawiesiną z konwekcyjnym lub radiacyjnym chłodzeniem gazu syntezowego:

 • Niskie zużycie węgla 
 • Niskie zużycie świeżej wody i wytwarzanie ścieków
 • Wysoka wydajność i dostępność oraz niskie koszty konserwacji dzięki zastosowaniu sprawdzonej ściany membranowej reaktora lub ściany wyłożonej materiałem ogniotrwałym i technologii palnika
 • Wyższa wydajność cieplna niż w przypadku innych generatorów gazu
 • Wytwarzanie pary pod wysokim i średnim ciśnieniem, co może pomóc w zmniejszeniu wydatków operacyjnych

Air Products 'Procesy gazyfikacji z zasilaniem suchym i gnojowicą z dalszą ofertą gaszenia:

 • Wymagają o 30-50% mniejszych nakładów inwestycyjnych i zapewniają bardziej stabilną pracę dzięki uproszczonej konfiguracji
 • Oferują wyższą zawartość wody w gazie syntezowym, co pomaga w niektórych procesach produkcji chemicznej

Zmniejszenie kosztów kapitałowych i operacyjnych

Konstrukcja wielopalnikowa umożliwia łatwe skalowanie w przypadku większych instalacji i jest wysoce niezawodna, co eliminuje konieczność budowania dodatkowego generatora gazu. Korzystanie z większych urządzeń wymaga mniejszej liczby operatorów, mniej konserwacji i mniejszych zapasów części zamiennych. Zakłady o udziale suchego węgla 3200 t / d już pracują.

Ciągłe udoskonalanie konstrukcji

Air Products jako właściciel i operator oraz dzięki ścisłej współpracy z innymi użytkownikami ma wgląd i doświadczenie. Rejestrujemy innowacje i usprawnienia w bazie danych opartej na doświadczeniach, z korzyścią dla wszystkich licencjobiorców i w celu ulepszenia naszego głównego projektu. Skupienie się na ciągłym doskonaleniu poprzez innowacje i partnerstwo pomaga nam osiągać dłuższe ciągłe przebiegi i obniżać koszty konserwacji.

Wsparcie na światowym poziomie

Nasze globalne Air Products centrum usług technicznych w zakresie gazyfikacji zapewnia projektowanie procesów, wsparcie cyklu życia, symulację i pomoc przy uruchomieniu w ramach projektów. Długoterminowa pomoc operacyjna, szkolenia, rozwiązywanie problemów i części zamienne są również oferowane w ramach stałego wsparcia dla naszych klientów. Wyciągnięte wnioski są przekazywane podczas regularnych spotkań z użytkownikami, a także podczas globalnych konferencji liderów myślowych, podczas których staramy się budować społeczności użytkowników i przyspieszyć naukę. Zapytaj nas o niektóre z naszych usług wsparcia i zorganizowanie wizyty na miejscu przez naszych ekspertów.