Zespół ds. Licencjonowania gazyfikacji

Air Products zespół ds. licencjonowania chętnie nawiąże z Tobą współpracę i odpowie na Twoje potrzeby i interesy w dziedzinie gazyfikacji. Pomożemy w dokonaniu oceny dopasowania technicznego i ekonomicznego, niezależnie od rodzaju surowca i potrzeb klienta.

Air Products dysponuje portfolio technologii gazyfikacji i elastycznych modeli biznesowych umożliwiających opracowanie konkretnego rozwiązania dostosowanego do konkretnych potrzeb.

Frank Maupay

Frank Maupay
Dyrektor wykonawczy
Sprzedaż sprzętu i wsparcie zakładu, licencjonowanie zgazowania

Obszary zainteresowań: Oddzielanie gazów przemysłowych. Licencjonowanie i przejęcia technologii. Opracowanie obustronnie korzystnych umów licencyjnych.

Frank rozpoczął pracę w firmie Air Products w 2017 r. I jest odpowiedzialny za globalną sprzedaż sprzętu, standardowych instalacji oraz sprzedaż wsparcia technicznego dla klientów zewnętrznych, a także licencjonowanie gazyfikacji. Przed dołączeniem do zespołu Air Products był zatrudniony w firmie Linde Engineering, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze, w tym działów operacyjnych, obsługi zakładu i sprzedaży, a także kierownika ds. Produktu w zakresie systemów regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

Frank uzyskał tytuł licencjata inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Drexel oraz tytuł MBA na Uniwersytecie Świętej Rodziny. Jest zawodowym inżynierem zarejestrowanym w Pensylwanii.  

Jerry KassmanJerry Kassman

Dyrektor Handlowy
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Wszystkie rodzaje pasz (gaz, ciecz, ciała stałe), produkty i nietypowe zastosowania. Identyfikacja odpowiedniej Air Products technologii gazyfikacji dla sukcesu projektu klienta. 

Jerry spędził ponad 30 lat w dziedzinie gazyfikacji, zaczynając od roku 1987 w zakładzie pilotażowym w Montebello w Kaliforni w Teksasie. Po ośmiu latach pracy z wieloma komercyjnymi i eksperymentalnymi zasobami za pośrednictwem gazyfikatorów półfabrykatów, przeszedł na stanowiska obsługi technicznej i obsługi zakładów komercyjnych. Jerry był inżynierem zakładu w pierwszym zakładzie joint venture (JV) firmy Texas, a następnie dyrektorem wykonawczym przedsiębiorstwa JV, a także zarządzał wszystkimi działaniami związanymi z gazyfikacją akcji w Teksasie. Po przejęciu firmy Teksas przez firmę Chevron przeszedł do zarządzania inżynierią procesów. Po przejęciu technologii przez GE, Jerry zarządzał działem badań i rozwoju w dziedzinie gazyfikacji oraz inżynierią procesów. Kierował także opracowywaniem ofert standardowych i integracją instalacji oddzielania powietrza dla IGCC. Jerry stał się wówczas odpowiedzialny za sprzęt i usługi gazyfikacji, nadzorując zarządzanie jakością i operacjami, a ostatecznie nadzorował licencjonowanie wszystkich działań gazyfikacyjnych poza granicami Chin. Odpowiadał za ogólną działalność gazyfikacji w momencie przejęcia gazyfikacji GE przez Air Products.   

Jerry uzyskał tytuł licencjata inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Jest autorem ośmiu patentów i licznych publikacji technicznych. 

Susan XiangSusan Xiang

Dyrektor produktu
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Zawiesiny węgla, pozostałości i produkty gazyfikacji POX 

Susan ma 15-letnie doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji w zakresie rozwoju suchej i zawiesiny. 

Przed przejęciem Air Products technologii GE, Susan była dyrektorem sprzedaży gazyfikacji w Chinach. Prowadziła inicjatywy sprzedaży i marketingu gazyfikacji w Chinach, relacje z klientami i wprowadzanie nowych produktów. Susan ma szerokie zrozumienie i głębokie powiązania w przemyśle węglowym, petrochemicznym i energetycznym. Obecnie odpowiada za kierownictwo linii produktowej za wprowadzanie innowacji i wprowadzanie na rynek starszych technologii GE. Susan jest także odpowiedzialna za Air Products strategię rozwiązań technicznych dotyczących gazyfikacji i sprzedaży gazu.

Susan otrzymała tytuł BS w dziedzinie inżynierii cieplnej na Uniwersytecie Petroleum oraz tytuł MBA na Uniwersytecie w Tsinghua. 

Rob van den BergRob van den Berg

Dyrektor technologiczny
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Gazyfikacja oraz wychwytywanie i sekwestracja CO2. Wodór, procesy rafineryjne oraz energia i wydajność.

Rob pracował w firmie Shell przez 30 lat, a w zakresie gazyfikacji przez ostatnie 25 lat, po czym dołączył do zespołu Air Products w 2018 roku. Jego doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji sięga od rozwoju nowych technologii po rozwój działalności, od projektowania nowych instalacji do gazyfikacji aż po ich uruchomienie. Rob był liderem projektu dla czterech zakładów gazyfikacji węgla firmy Shell w Chinach. Przez kilka lat wspierał także zakłady produkujące wodór firmy Shell w ramach reformingu parowo-metanowego. Rob kierował opracowywaniem i wdrażaniem technologii gazyfikacji węgla z wykorzystaniem suchego źródła zasilania, która została z powodzeniem wprowadzona na rynek jako 2013-2014 w zakładzie Wison Clean Coal Energy w Nanjing w Chinach. Założył także i kierował zespołem technologicznym gazyfikacji węgla Shell w Pekinie z 2012-2016. 

Rob otrzymał stopień magistra i doktorat z fizyki na Uniwersytecie w Leiden w Holandii, gdzie pracował jako doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Jest autorem ponad 20 patentów i ponad 50 publikacji. 

Catherine CaoCatherine Cao

Starszy dyrektor biznesowy
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Technologia i zastosowania gnojowicy, pozostałości i POx

Catherine ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w rozwoju biznesu, zarządzaniu operacjami i projektami dla projektów portfelowych w branży energetycznej i chemicznej. Jej doświadczenie w zakresie licencjonowania obejmuje własność intelektualną, licencjonowanie urządzeń i powiązane usługi techniczne. Catherine ma także doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu projektami w elektrowniach.

Catherine rozpoczęła karierę w firmie GE i przez osiem lat pracowała w dziedzinie gazyfikacji. Dołączyła do zespołu Air Products z firmy GE Power w 2019 r. Catherine ma szerokie doświadczenie z chińskimi przedsiębiorstwami państwowymi w branży energetycznej i chemicznej i pracuje w wewnętrznych organizacjach matrycowych przy realizacji dużych projektów. 

Catherine otrzymała tytuł magistra w dziedzinie biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie. Obecnie mieszka w Pekinie w Chinach. 

Chen QiuCzen Qiu

Starszy kierownik
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Gazyfikacja na sucho (dawna technologia Shell). 

Qiu dołączył do zespołu Air Products w 2018 r., Kiedy to firma nabyła technologię gazyfikacji firmy Shell. Podczas pracy w Shell zdobył 27-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu sprzedażą, rozwoju biznesu oraz fuzjach i przejęciach w przemyśle naftowym i gazowym oraz w branży chemicznej węgla. Qiu był także odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi klientami EPC i stowarzyszeń branżowych w Shell w Chinach. 

Qiu uzyskała tytuł licencjata z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Pekinie. Uzyskał także tytuł MBA Uniwersytetu Xiamen.

Juliana YuJuliana Yu

Kierownik ds. Licencjonowania
Licencja na gazyfikację

Obszary zainteresowań: Gazyfikacja na sucho (dawna technologia Shell). 

Juliana ma 12-letnie doświadczenie handlowe w zakresie licencjonowania i rozwoju działalności firmy w zakresie gazyfikacji na sucho surowca i technologii procesu Cansolv® (odsiarczanie i wychwytywanie CO2). Była odpowiedzialna za licencjonowanie klientów z branży naftowej i gazowej, chemii węglowej, energii, metali nieżelaznych i przemysłu stalowego. Juliana ma także pięcioletnie doświadczenie w zakupie kluczowych podzespołów elektronicznych dla chińskiego przemysłu elektronicznego. Nawiązuje silne relacje robocze z kluczowymi interesariuszami, aby tworzyć najlepsze rozwiązania dla swoich klientów.  

Juliana jest absolwentką Politechniki w Hubei na kierunku Handel międzynarodowy. Mieszka w Szenneu, w prowincji guangdu w Chinach.