Gazowe węglowodory: gaz ziemny, ROG poprzez SMR lub częściowe utlenianie

Air Products' LaPorte, Texas, facility delivers hydrogen via its extensive pipeline system in the Gulf Coast area.
Air Products 'Wydajne instalacje reformingu parowego lub częściowego utleniania metanu wytwarzają gaz syntezowy i / lub wodór w ilościach od 1000 do 175 MM standardowych stóp sześciennych dziennie. Jako wiodący dostawca wodoru na świecie dysponujemy technologiami i doświadczeniem umożliwiającym opracowywanie optymalnych rozwiązań zwiększających wydajność procesów, optymalizujących wykorzystanie gazu i podnoszących bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy kupujesz wodór gazowy na podstawie umowy na miejscu czy kupujesz instalację wodorową, dołączasz do klientów w ponad 40 krajach, którzy liczą na Air Products. www.airproducts.com/h2solutions.

Częściowe utlenianie stanowi alternatywę, lepiej dopasowaną do zastosowań GTL lub niektórych procesów chemicznych. Zespół Air Products Syngas Solutions™ (wcześniej GE) zaprojektował 35 systemów gazyfikacji gazów używanych na całym świecie.

Klienci z branży chemicznej na całym świecie korzystają z technologii gazyfikacji lub częściowego utleniania (POX) Air Products (dawniej GE) do konwersji gazu ziemnego lub ROG na amoniak. acetylo-octowe. okso-substancje chemiczne, poliwęglan. oraz inne przydatne substancje chemiczne i produkty. Nasze połączenie wiedzy technicznej, doświadczenia handlowego, innowacji procesowych i produktowych pomaga klientom osiągnąć większą zyskowność. Korzyści obejmują:

  • Wysoka niezawodność zakładu - 99% minimalny czas uruchomienia, w oparciu o sprawdzone działania zakładu handlowego
  • Wydajność energetyczna - odzysk ciepła odpadowego do produkcji netto pary HP
  • Dobra ekonomika - mniejsze koszty inwestycyjne niż reformowanie parą metanową metodą ISMRI dla większych zakładów
  • Elastyczność materiałów wsadowych - możliwość przetwarzania gazu wylotowego rafinerii, nienasyconych węglowodorów i innych produktów ubocznych
  • Elastyczność procesu - możliwość wytwarzania gazu syntezowego z regulacją proporcji H2: CO na poziomie zaledwie 0,8: 1
  • Wysoka konwersja metanu - powyżej 99,5%
  • Niskie zużycie wody - niższe w porównaniu z SMR
  • Możliwości ograniczenia - zakład można zaprojektować tak, aby zmniejszał wydajność o 50-60% bez wpływu na wydajność procesu

Wykorzystywanie doświadczenia
Air Products posiada jedną z największych instalacji do instalacji częściowego utleniania gazu ziemnego (na licencji GE) na całym świecie, a nasi obecni klienci chcą rozszerzyć swoją działalność, zwracają się do firmy Air Products o dodatkową technologię, która wspomoże ich rozwój.
Capitalizing on Experience

Air Products Technologia Syngas Solutions™ Technologia częściowego utleniania Poprzednio technologia gazyfikacji firmy GE Energy

Gasification Licensing Team

Learn more about our team members, including how to engage them with your specific gasification opportunity.

MEET THE TEAM