Globalne doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji


Od rozpoczęcia badań nad gazyfikacją w latach 50. firma Shell / GE / Air Products zaprojektowała ponad 170 cieczy i 34 gazyfikatory węgla, przy czym znaczna ich część wciąż działa na całym świecie. Prowadzimy również własne gazyfikatory, co pomaga nam zrozumieć i przewidzieć potrzeby operacyjne. Poniżej przedstawiono wybrane projekty podkreślające nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji:

Oil Sands, Kanada

 • Poprzednio technologia gazyfikacji pozostałości Shell
 • 72 000 bbl / d bituminu z piasków roponośnych z Atabasca
 • Ciężki asfaltten, produkt uboczny podstawowego procesu uszlachetniania, zasila jednostkę cieczy o wydajności 3800 t / d
 • Wytwarza wodór dla instalacji hydrokrakingu i parę wodną dla operacji odwadniania grawitacyjnego przy pomocy pary wodnej.
   
Chemical Company, Chiny
 • Poprzednio technologia gazyfikacji węgla Shell 
 • Wydajność suchego węgla 2000 ton / d
 • Długi, pełny cykl produkcyjny z 50% koksem ponaftowym
   
Rafinacja, joint venture, Chiny
 • Poprzednio technologia gazyfikacji węgla Shell
 • Wydajność suchego węgla 2000 ton / d
 • Gaz syntezowy i para wodna do produkcji nawozów sztucznych
 • Bezpośrednie doświadczenie operacyjne od 2006 roku
   
Lu'An Clean Energy Company i Air Products Joint Venture, Chiny
 • Poprzednio technologia gazyfikacji węgla Shell
 • Wytwarzanie gazu syntezowego z płynów
 • Pierwsza Air Products Sprzedaż zakładów produkcji gazu (gazu syntezowego) w Chinach
 • Uruchomiony w 2017 r
   
ZTHC Shanghai Co. Ltd., Chiny
 • Wcześniej technologia procesu gazyfikacji GE
 • 65 dni od uruchomienia do pełnej produkcji
 • Szybkie osiągnięcie pełnej, stałej wydajności rekord świata w skali i prędkości gazyfikacji zawiesiny
 • Jeden z największych zakładów gazyfikacji na świecie
   
ShannXi Pucheng HP Project, Chiny 
 • Dawna technologia procesu gazyfikacji GE
 • 1,8 MT / r węgla do MeOH, MTO
 • 60% oszczędności energii sprężarki syntezowej MeOH
 • 50% oszczędności energii AGR
 • Mniej zanieczyszczeń w systemie szarej wody HP
   
Qilu Pharmaceutical Co. Ltd., Chiny
 • Dawna technologia procesu gazyfikacji GE umożliwiająca wytwarzanie H2, okso substancji chemicznych
 • 777 dni ciągłej pracy
 • Rekord świata w gazyfikacji zawiesin
 • Przekracza najostrzejsze wymagania dotyczące dostępności

 

Air Products Syngas Solutions™ dawniej: proces gazyfikacji węgla Shell (SCGP) i technologia gazyfikacji firmy GE Energy