Globalne doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji

Od rozpoczęcia badań nad zgazowaniem w latach pięćdziesiątych firma Shell/GE/Air Products zaprojektowała ponad 170 gazyfikatorów cieczowych i 34 gazyfikatory węglowe, przy czym znaczna ich część nadal działa na całym świecie. Posiadamy również własne gazyfikatory, co pomaga nam zrozumieć i przewidywać Państwa potrzeby operacyjne. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty podkreślające nasze bogate doświadczenie w zakresie gazyfikacji:


Piaski roponośne, Kanada

 • Dawna technologia procesu zgazowania firmy Shell
 • 72 000 bbl/d bitumu z piasków roponośnych Athabasca
 • Ciężki asfaltenowy produkt uboczny procesu pierwotnego wzbogacania zasila jednostkę cieczą 3800 t/d
 • Wytwarza wodór do hydrokrakingu i parę do operacji odwadniania grawitacyjnego wspomaganego parą

Firma chemiczna, Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania węgla firmy Shell
 • Wydajność poboru suchego węgla 2000 t/d
 • Długi cykl z pełną wydajnością z 50% koksu ponaftowego

Rafineria Joint Venture, Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania węgla firmy Shell
 • Wydajność poboru suchego węgla 2000 t/d
 • Gaz syntezowy i para do produkcji nawozów
 • Bezpośrednie doświadczenie operacyjne od 2006 roku

Lu'An Clean Energy Company i spółka joint venture Air Products, Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania węgla firmy Shell
 • Produkcja gazu syntezowego na ciecz
 • Pierwsza sprzedaż instalacji gazowych (syngazu) firmy Air Products w Chinach
 • Uruchomiona w 2017 r.

ZTHC Shanghai Co. Ltd., Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania firmy GE
 • 65 dni od uruchomienia do pełnej produkcji
 • Szybko osiąga pełną, trwałą wydajność, światowy rekord w skali i szybkości zgazowania gnojowicy
 • Jedna z największych instalacji zgazowania na świecie

Projekt ShannXi Pucheng HP, Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania firmy GE
 • 1,8Mt/rok węgla do MeOH, MTO
 • 60% oszczędności energii kompresora syntezy MeOH
 • 50% oszczędności energii AGR
 • Mniej zanieczyszczeń w systemie szarej wody HP

Qilu Pharmaceutical Co. Ltd., Chiny

 • Dawna technologia procesu zgazowania firmy GE w celu wytworzenia H2, chemikaliów oxo
 • 777 dni ciągłej pracy
 • Rekord świata w operacji zgazowania gnojowicy
 • Przekracza najsurowsze wymagania dotyczące dostępności