Stałe Komitety

Komitety Zarządu


Statut Komitetu ds. Audytu i Finansów
Obowiązuje od 28 stycznia 2016 r

Statut Komitetu Nadzoru Korporacyjnego i Nominacji
Obowiązuje od 16 lipca 2015 r

Statut Komitetu ds. Rozwoju Kierownictwa i Wynagrodzeń
Obowiązuje od 16 lipca 2015 r


Skład Stałego Komitetu


C.
= Przewodniczący; M. = Członek

Dyrektorzy Komitet ds. Audytu  i Finansów Komitet
Nadzoru Korporacyjnego
i Nominacji
Komitet
Wykonawczy
Komitet ds. Rozwoju Kierownictwa
i Wynagrodzeń
 T. M. Calaway
M    M 
 C. Cogut  M M  
 L. A. Davis    M  M M (C)
 S. Ghasemi     M (C)  
 J. T. Graziano M  M 

 D. H. Y. Ho M  
M
 E. L. Monser
M (C)  M  M
 M. H. Paull M (C) M M  
 W. T. Smith M
 M  M