Energia wodorowa

Wodór, obfita, wydajna i ekologiczna energia alternatywna.

Wodór stanowi atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych i znajduje szerokie zastosowanie w transporcie i wytwarzaniu energii. Będąc największym na świecie dostawcą wodoru i liderem w dziedzinie infrastruktury paliw wodorowych, technologia Air Products H2fM zapewnia bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne wodór do zastosowań zasilanych wodorem na całym świecie.

Gazy

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu różnych branż poprawienie efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Wodór do tankowania

W ostatnich latach wodór stał się alternatywnym, przyjaznym dla środowiska paliwem. Jako nośnik energii wodór ma wiele zalet w porównaniu z innymi alternatywami, zwłaszcza gdy jest używany w ogniwach paliwowych.

Pytania? Mamy odpowiedzi.

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze produkty i usługi mogą zaspokoić potrzeby klientów w zakresie paliw wodorowych.

Skontaktuj się z nami

Centrum zasobów