Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Energy

Energia wodorowa

Wodór, obfita, wydajna i ekologiczna energia alternatywna.

Wodór stanowi atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych i znajduje szerokie zastosowanie w transporcie i wytwarzaniu energii. Będąc największym na świecie dostawcą wodoru i liderem w dziedzinie infrastruktury paliw wodorowych, technologia Air Products H2fM zapewnia bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne wodór do zastosowań zasilanych wodorem na całym świecie.

Zastosowania