Podstawy wodoru

Pod wieloma względami wodór jest doskonałym paliwem. Zapewnia najczystsze i najbardziej wydajne spalanie. Wodór może wytwarzać energię elektryczną, a elektryczność może wytwarzać wodór, tworząc pętlę energii, która jest odnawialna i nieszkodliwa dla środowiska. Wodór łączy się chemicznie z większością pierwiastków, więc od wielu lat jest używany jako chemikalia przemysłowe w wielu zastosowaniach. W pojazdach wodór jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej zasilającej silnik poprzez połączenie go z tlenem w ogniwie paliwowym.

Czym jest wodór?

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem, który stanowi około trzech czwartych masy wszechświata. Wodór znajduje się w wodzie, która pokrywa 70% powierzchni Ziemi i znajduje się w całej materii organicznej.

Najprostszy element

Wodór składa się tylko z jednego protonu i jednego elektronu

Najlżejszy element

Wodór jest najlżejszym ze wszystkich pierwiastków i gazów i jest 14 razy lżejszy od powietrza

Bezbarwny, bezwonny i nietoksyczny

Wodór nie wytwarza emisji z rury wydechowej, gdy jest używany w pojeździe zasilanym ogniwami paliwowymi

Jak powstaje wodór?

  • Proces nazywany reformingiem parowo-metanowym jest najczęstszą metodą wytwarzania wodoru. Gaz ziemny lub metan są poddawane reakcji z parą wodną w celu wytworzenia wodoru.
  • Elektroliza wytwarza wodór przy użyciu prądu elektrycznego do rozdzielania wody na wodór i tlen.
  • Oczyszczanie gazów oczyszczania polega na oddzielaniu wodoru ze strumieni odpadów w procesach przemysłowych poprzez specjalne procesy oczyszczania.
Hydrogen

Czy wiesz, że...

„Wyciek” gazowego wodoru natychmiast rozchodzi się w powietrzu i nie zanieczyszcza gleby ani wód gruntowych.

Dlaczego wodór jest najczystszym paliwem?

W przeciwieństwie do paliw węglowych, wodór nie wytwarza szkodliwych produktów ubocznych spalania. Tylko wodór, ciepło i czysta woda są wytwarzane, gdy wodór jest łączony z tlenem w ogniwie paliwowym.

W jaki sposób wodór jest najbardziej wydajnym paliwem?

Najwyższa energia spalania na funt, w stosunku do każdego innego paliwa

Wodór jest bardziej wydajny pod względem wagi niż inne paliwa

Dwa do trzech razy więcej energii niż w przypadku innych popularnych paliw

Wodór łatwo łączy się z tlenem, uwalniając znaczną ilość energii w postaci ciepła