Bezpieczeństwo paliwa wodorowego

Wszystkie paliwa, w tym wodór, są palne. Jednak właściwości spalania wodoru różnią się od innych paliw. Jeśli przestrzegane są wytyczne dotyczące bezpiecznego przechowywania, obsługi i użytkowania, wodór może być stosowany tak samo bezpiecznie, jak inne paliwa.
Air Products ma niezrównane wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa w produkcji, przechowywaniu, obsłudze i dystrybucji wodoru i innych gazów. Zdobyliśmy więcej nagród związanych z bezpieczeństwem niż jakakolwiek inna firma z branży gazów przemysłowych i przyjęliśmy rolę lidera we wspieraniu społeczności paliw wodorowych w bezpiecznym stosowaniu wodoru.

Kody i standardy

Kody i normy dotyczące budowy stacji paliw są dostępne w różnych regionach świata. W 22 krajach opracowano kodeksy krajowe.

Bezpieczeństwo stacji paliw

Liczne systemy bezpieczeństwa są wbudowane we wszystkie nowoczesne stacje paliw. Dozowniki monitorują proces tankowania w czasie rzeczywistym i komunikują się z pojazdem. Jeśli dozownik wykryje wyciek lub inną nieprawidłowość związaną z tankowaniem, zostanie on wyłączony, co uniemożliwi dalsze tankowanie. Detektory płomieni i wodoru są rozmieszczone na stacji w celu monitorowania pożarów i wycieków wodoru. Systemy te zostały zaprojektowane z myślą o odcinaniu dopływu wodoru w przypadku wystąpienia alarmu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi wodoru można znaleźć w dokumencie Karty charakterystyki substancji wodorowej i przepisy bezpieczeństwa.

Pytania? Mamy odpowiedzi.

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów na temat wodoru i bezpieczeństwa stacji paliw.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRUM ZASOBÓW