Zrównoważony rozwój w działaniu

Naszym celem jest pomaganie Klientom w podnoszeniu wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmniejszanie naszego wpływu na środowisko oraz wspieranie w działaniach pracowników, społeczności i interesariuszy.
To nasze marzenie na przyszłość i poprzez działania, urzeczywistniamy je. Mogę zapewnić o naszym nieustannym zaangażowaniu i poświęceniu, aby poprzez bycie razem i wspólną pracę zmieniać świat na lepsze.
Seifi Ghasemi, Prezes i Dyrektor Generalny Air Products
Oto kilka ostatnich przykładów, w jaki sposób realizujemy nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Robot Keyper wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa i utrzymania ruchu

Styczeń 2024 r

Keyper the robotW naszym zakładzie El Morrell w Tarragonie w Hiszpanii, 4 nogi robot wielkości labradora patroluje 12 tys. m2 obszar zakładu produkcyjnego.

Robot o nazwie Keyper to innowacyjne urządzenie, używane w zakładzie rozdziału powietrza na tlen, azot i argon firmy Carburos Metálicos, do wykrywania i ostrzegania o problemach związanych z bezpieczeństwem.

Wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję, Keyper wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa i utrzymania ruchu dzięki swoim możliwościom przetwarzania informacji, które pozwalają wykrywać i przewidywać anomalie. Działania predykcyjne, które ułatwiają normalne funkcjonowanie zakładu, są możliwe dzięki analizie danych i narzędziom takim jak kamery, mikrofony i czujniki.

Keyper przeprowadza obchody konserwacyjne w zakładzie El Morell w celu gromadzenia, rejestrowania i interpretacji danych, które mogą mieć znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa. Składają się na nie obrazowanie termiczne, wykrywanie i odczyt manometrów i mierników, analiza dźwięku silników i innego wyposażenia oraz mapowanie 3D całego otoczenia. Dzięki zaawansowanej technologii autonomicznej nawigacji Keyper jest w stanie ostrzegać w czasie rzeczywistym o wszelkich potencjalnych problemach wykrytych podczas czynności konserwacyjnych.

Układ terenu zakładu w El Morell to kolejne wyzwanie, któremu Keyper musi sprostać, biorąc pod uwagę, że w obiekcie znajdują się obszary pokryte trawą, kamieniami, asfaltem, pochyłościami i schodami. W zakładzie ma swoją bazę także flota cystern firmy Carburos Metálicos w Tarragonie, dlatego Keyper musi współgrać z ciężarówkami poruszającymi się po zakładzie i wchodzić z nimi w interakcję.

Miquel Lope, dyrektor generalny Carburos Metálicos, powiedział: „Dzięki tej pionierskiej inicjatywie, przewidujemy przyszłość. Keyper, najbardziej zaawansowany robot tego typu na świecie, pozwoli nam zwiększyć możliwości kontroli parametrów operacyjnych zakładu i bezpośrednio zastosować jego możliwości w bezpieczeństwie i konserwacji predykcyjnej. Jest to ważne nie tylko dla Carburos Metálicos, ale stanowi także bardzo ważny postęp dla całego sektora chemicznego.”

Projektowanie krajobrazu zakorzenione w zrównoważonym rozwoju

Wrzesień 2023 r 

Sustainable landscaping design at Air Products' global headquarters in Lehigh Valley, PennsylvaniaArchitektura krajobrazu w globalnej siedzibie Air Products jest częścią zróżnicowanego projektu dotyczącego ekosystemów i łąk przyjaznych zapylaczom, którego celem jest ograniczenie zużycia wody, paliw, nawozów i pestycydów. Jest to celowo inny wygląd niż tradycyjne, często koszone i pielęgnowane trawniki, a jego celem jest zapewnienie zróżnicowanego siedliska dla dzikiej przyrody przy jednoczesnej ochronie zasobów, co jest zgodne z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Wieloletni projekt dotyczący łąk obejmuje obszary obsadzone rodzimymi trawami i dzikimi kwiatami, którym pozwolono rosnąć wysoko, aby przyciągać dziką przyrodę, wspierać zapylacze (takie jak kolibry, pszczoły i motyle) oraz zapewniać zmieniający się widok w zależności od pory roku.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego rosnącego trendu w architekturze krajobrazu korporacyjnego i zobaczyć dodatkowe zdjęcia kampusu naszej globalnej siedziby głównej w tym artykule New York Times..

Azot - rozwiązanie dla bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych opon

Lipiec 2023 r

Nitrogen dispenser to inflate vehicle tires at the El Cubillo service station in Telde, Gran Canaria, SpainCarburos Metálicos, wiodąca firma w sektorze gazów przemysłowych i medycznych w Hiszpanii, należąca do grupy Air Products, zainstalowała swój pierwszy dystrybutor azotu do napełniania opon pojazdów na stacji paliw El Elkillillo w Telde, Gran Canaria, w Hiszpanii.

W porównaniu z powszechnie stosowanym sprężonym powietrzem azot jest gazem obojętnym, pozbawionym pyłu, oleju i wilgoci, które są głównymi czynnikami przedwczesnego starzenia się opon. Azot jest również bardziej stabilny i opóźnia utratę ciśnienia, co oznacza, że opony pracują dłużej w optymalnych warunkach, wydłużając ich wytrzymałość i żywotność.

Wraz z dozownikiem azotu firma Carburos Metálicos oferuje kierowcom produkt, który do tej pory był używany głównie przez profesjonalistów z różnych dziedzin, takich jak lotnictwo czy zawody wyścigowe.

Wcześniej europejskie przepisy ograniczające emisję zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych nie uwzględniały wpływu opon pojazdów na środowisko i zdrowie ludzi. Jednak przyszła norma Euro 7, która ma wejść w życie w 2025 r., Ograniczy nie tylko emisję zanieczyszczających gazów, ale także cząstek generowanych przez tarcie między oponą a drogą. Nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich pojazdów, w tym pojazdów elektrycznych.

Opony napompowane azotem zmniejszają zużycie paliwa, ponieważ dłużej utrzymują optymalny poziom ciśnienia, zmniejszając opór toczenia pojazdu. To ostatecznie przekłada się na niższą emisję gazów cieplarnianych.

Azot dostarczany przez Carburos Metálicos dla tej stacji paliw jest produkowany i pakowany na Wyspach Kanaryjskich, w szczególności w zakładzie w Telde.

„Zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności Carburos Metálicos, a promowanie stosowania azotu przy pompowaniu opon jest zgodne z naszą chęcią oferowania produktów, które pozwalają kierowcom w coraz większym stopniu redukować emisję zanieczyszczeń. Dlatego dzięki tego typu inicjatywom współpracujemy, aby stworzyć czystszą przyszłość ”, powiedział Miquel Lope, General Manager w Carburos Metálicos. 

Pracownicy świętują trzeci doroczny tydzień integracji

Czerwiec 2023 r

Air Products świętował ostatnio swój trzeci doroczny tydzień integracji na całym świecie. Tegoroczne obchody koncentrowały się na temacie „Własności” i roli, jaką każdy pracownik odgrywa w tworzeniu miejsca pracy opartego na integracji, podkreślającego nasze różnice.

Na dobry początek tygodnia kierownictwo firmy Air Products przywitało pracowników, dzieląc się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób każdy może podjąć kroki w celu budowania kultury miejsca pracy sprzyjającego integracji. Udział kierownictwa Air Products w dyskusji: dr Samir J. Serhan, Chief Operating Officer; Victoria Brifo, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. Zasobów ludzkich; Francesco Maione, prezes ds. Obu Ameryk; oraz Sean Major, wiceprezes wykonawczy, generalny radca prawny i sekretarz. 

Pracownicy zostali wezwani do przyjęcia aktywnej roli w tworzeniu kultury poczucia przynależności i przynależności. Przez cały tydzień pracownicy współpracowali i współpracowali ze współpracownikami w odległych zakładach, fabrykach i terminalach, oprócz tradycyjnych lokalizacji biurowych. 

W każdym regionie na świecie odbyło się kilka sesji, osobistych i wirtualnych, poświęconych różnym tematom związanym z poczuciem przynależności w miejscu pracy. Najważniejsze informacje:

  • Azja: Liderzy podzielili się swoimi poglądami podczas panelu dyskusyjnego na temat przejmowania odpowiedzialności i działania w celu realizacji naszych celów związanych z różnorodnością, w szczególności przyciągania i utrzymywania talentu kobiet, barier psychologicznych napotykanych przez kobiety w miejscu pracy oraz dlaczego różnorodność, poczucie przynależności i przynależność są ważne dla Air Products „biznes”.
  • Europa i Afryka:: Dyskusja panelowa z pracownikami i liderami dotycząca własności DIB i strategii aktywowania manifestu DIB.
  • Indie: Opublikowanie podcastu zatytułowanego „Posiadanie poczucia przynależności i przynależności w miejscu pracy”, w którym udział wzięło kilku liderów regionalnych.
  • Bliski Wschód: Przeprowadziliśmy wiele sesji w wielu krajach na temat samoświadomości i wypowiadania się, mikroagresji, współtworzenia kultury integracyjnej i roli lidera w tworzeniu bezpiecznego psychologicznie środowiska.
  • Ameryka Północna: Była gospodarzem globalnego wydarzenia z udziałem Mindy Harts, pisarki, prelegenta i dyrektora generalnego Memo, firmy zajmującej się rozwojem kariery. Harts wskazała kroki, które pracownicy mogą podjąć, aby stworzyć bardziej sprzyjające integracji miejsce pracy.  
  • Ameryka Południowa: Przeprowadzenie sesji poświęconej działaniom, które pracownicy mogą podejmować w celu zwiększenia integracji z niesłyszącymi kolegami. Uczestnicy dowiedzieli się od dwóch osób niesłyszących i ich liderów o swoich doświadczeniach w pracy Air Products, ich codziennych kontaktach z innymi pracownikami oraz o ich doświadczeniu życiowym. W sesji udział wzięło dwóch tłumaczy języka migowego dla pracowników z Ekwadoru i Chile. 

Marzec 2023 r

Small girl drinking water from mugWoda ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia. W ramach programu Air Products „Oddychaj swobodnie globalnym dobrobytem *” pracownicy otrzymali butelkę z możliwością ponownego napełniania i zachęcali ją do codziennego użytku w celu dbania o zdrowie i nawodnienie oraz do wymiany jednorazowych plastikowych butelek z wodą.

Za każdym razem, gdy pracownik używa butelki z możliwością ponownego napełniania, zeskanowanie kodu QR pomaga odblokować darowiznę w ramach programu Fill it Forward, aplikacji obsługującej WaterAid. WaterAid to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się przekształcaniem życia poprzez poprawę dostępu do czystej wody, przyzwoitych toalet i higieny w zagrożonych społecznościach w ponad 25 krajach. 

Według stanu na 22 marca, z okazji Światowego Dnia Wody, pracownicy Air Products zarejestrowali w ciągu zaledwie kilku miesięcy ponad 23 000 skanów butelek. Aby to osiągnąć, Fundacja Air Products przekazuje darowiznę $25,000 dla organizacji WaterAid.

Mając świadomość, że każdy potrzebuje dostępu do czystej i obfitej wody, partnerstwo Oddychaj swobodnie z Fill it Forward jest przykładem tego, jak Air Products robi różnicę. Firma Air Products prowadzi również wieloletnią inicjatywę „Bezpieczna i zdrowa woda pitna” w chińskich Chinach. W ramach tego programu fundacja Air Products nawiązała współpracę z fundacją nienastawioną na zysk w One One oraz przekazała urządzenia do oczyszczania i dozowania wody wraz z pojemnikami wielokrotnego użytku, aby zapewnić oczyszczoną wodę pitną ponad 115 szkołom, z czego skorzystało ponad 80 000 dzieci.

W całej firmie Air Products podejmuje także znaczące działania w celu zmniejszenia zużycia wody w zakładach poprzez zwiększenie wydajności zakładów, zwiększenie recyklingu wody i zarządzanie zużyciem wody. 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości firmy WaterAid / Ernest Randriarimalala (fotograf)
* Oddychaj swobodnie to Air Products 'holistyczny program na rzecz dobrego samopoczucia, który koncentruje się na czterech kluczowych filarach: harmonii między życiem zawodowym a prywatnym, społeczności, bezpieczeństwie i zdrowiu. Program uwzględnia wszystkie aspekty dobrego samopoczucia, od zdrowia fizycznego i psychicznego po aspekty społeczne i finansowe.

Grudzień 2022 r

Pokaz tankowania pociągu napędzanego wodorem w Polsce po udanym teście autobusu wodorowego 

Poland hydrogen trainAir Products dostarcza wodór i mobilną infrastrukturę do tankowania pierwszej w Polsce lokomotywy napędzanej wodorem. W ramach demonstracji planowanej na grudzień, lokomotywa manewrowa na paliwo wodorowe, dostarczona przez firmę Pesa Bydgoszcz, będzie testowana na torze Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. 

Prezentacja lokomotywy jest drugim udanym wydarzeniem po pilotażowym tankowaniu wodorowego autobusu miejskiego, przeprowadzonym w marcu 2022 r. przez producenta autobusów firmę Solaris, Air Products, PKM Jaworzno i władze miasta. Jacek Cichosz, Prezes Air Products na Polskę, powiedział, że ma nadzieję, iż prezentacja autobusu zainspiruje inne podmioty w całej Polsce do rozważenia wykorzystania wodoru dla transportu publicznego w ramach przejścia na pojazdy o niskiej lub zerowej emisji. 
„Planowana demonstracja lokomotywy wodorowej jest ekscytującym przedsięwzięciem zarówno dla firmy Pesa, jak i Air Products. Niedawne testy autobusu napędzanego wodorem w Jaworznie były konkretnym przykładem tego, jak czysty wodór może być skuteczną i wydajną alternatywą dla tradycyjnych paliw w transporcie”, powiedział Jacek Cichosz.

Autobus napędzany wodorem Solaris Urbino 12, przetestowany przez PKM Jaworzno, jest pojazdem całkowicie bezemisyjnym. Energia elektryczna jest wytwarzana z wodoru przechowywanego w zbiornikach na dachu autobusu, za pomocą wodorowego ogniwa paliwowego. Jedynym produktem ubocznym tej reakcji jest para wodna. Według Pawła Silberta, burmistrza Jaworzna, w aglomeracji ponad 80% mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej.  

Lipiec 2022 r

Zwiększanie zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju

sustainability goalsWytwarzanie gazów przemysłowych jest procesem energochłonnym i generuje emisje dwutlenku węgla (CO2). Od dziesięcioleci firma Air Products zwiększa wydajność energetyczną swoich zakładów, tym samym zmniejszając intensywność emisji CO2. Wysiłki te, jak również kilka już ogłoszonych dużych projektów związanych z energią wodorową, wspierają ogłoszony w 2020 roku cel Air Products „Jedna trzecia do 2030”. W lipcu 2022 r., Air Products ogłosiła kolejne, nowe cele wspierające zaangażowanie w poprawę zrównoważonego rozwoju, w tym:

• Rozszerzenie celu „Jedna trzecia do 2030” o emisje w zakresie 3
• Wyznaczenie nowego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto z działalności do 2050 r.
• Zobowiązanie zainwestowania co najmniej 15 mld USD do 2027 r. w projekty czystej energii w celu pobudzenia transformacji energetycznej
• Współpraca z Science Based Targets Initiative w zakresie rozwoju sektora chemicznego
• Zapewnienie przyszłych korzyści klimatycznych z projektów związanych z wodorem, które pozwolą na uniknięcie ponad 500 milionów ton CO2e w całym okresie ich eksploatacji* 

Wiele organizacji zobowiązało się osiągnąć zerową emisję netto lub neutralność klimatyczną do roku 2050. Cele Air Products zostały określone po starannym rozważeniu wielu czynników. Na przykład firma podjęła już kroki w kierunku zerowej emisji netto, realizując duże projekty transformacji energetycznej, które pozwolą na wytwarzanie zero lub nisko emisyjnego wodoru. Do roku 2050 Air Products oczekuje, że większość, jeśli nie cały wodór będzie produkowany w takich zakładach. Firma planuje także stale zwiększać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przekształca swoją flotę 2000 ciężarówek na zeroemisyjne pojazdy wodorowe.

* Zakładając, że cały wodór jest używany w transporcie drogowym.

Maj 2022 r

Pierwsze tankowania wodorem w Chinach

China bus fuelingW połowie kwietnia zespół Air Products wykonał pierwsze tankowanie w pierwszej stacji wodorowej w Chinach. Nowa stacja paliwa wodorowego (HRS) jest strategicznie zlokalizowana w strefie Changshu High i New Technology Industry Development oraz w zatwierdzonej przez rząd centralny aglomeracji Szanghaju nazwanej „Miastem pokazowym pojazdów z ogniwami paliwowymi”. HRS wspiera przejście na zeroemisyjną logistykę i transport publiczny w regionie i daje możliwość Air Products podzielenia się swoją wiedzą i technologią, które przyczynią się do rozwoju energii wodorowej w mieście i okolicach. Stacja będzie obsługiwać trzy trasy autobusów publicznych i ciężarówki w tej strefie.

Jerry Hu, Dyrektor Generalny ds. Wodoru dla Mobilności w Chinach, zauważył, że „Zrównoważony rozwój jest sercem działalności Air Products. Stacja HRS w Changshu to kolejny kamień milowy, który przyspiesza rozwój biznesu wodoru dla mobilności i wspiera cele rządu chińskiego w zakresie „podwójnego celu emisji dwutlenku węgla”. Hu podziękował również zespołowi za sukces pierwszego tankowania, podkreślając, że HRS umożliwia Air Products „dalsze wspieranie rozwoju czystego wodoru w mieście w celu zmniejszenia emisji pojazdów w sposób zrównoważony”.

Kwiecień 2022 r

Zeroemisyjny kompleks energetyczny w Kanadzie

Eric Guter, Wiceprezes ds. Wodoru dla Mobilności w Air Products, udzielił niedawno wywiadu dla Edmonton Global podczas Kanadyjskiej Konwencji Wodorowej na temat planowanego Zeroemisyjny kompleks wodorowo-energetyczny, który powstanie w Edmonton, Alberta, Kanada.

Air Products i jej podmiot zależny, Air Products Canada, Ltd., we współpracy z rządem Kanady i prowincją Alberta, ogłosiły w zeszłym roku, szacowany na wiele miliardów dolarów, plan budowy zeroemisyjnego kompleksu energii wodorowej, który uczyni z Edmonton centrum gospodarki wodorowej w zachodniej Kanadzie i przygotuje grunt dla Air Products do uruchomienia najbardziej konkurencyjnej na świecie sieci wodorowej o najniższej emisyjności. 

Zapowiedziany w zeszłym roku projekt rozpocznie budowa zeroemisyjnego zakładu produkcji i skraplania wodoru o wartości 1,3 miliarda USD, który ma zostać uruchomiony w 2024 r. 

Pełny wywiad Gutera z Edmonton Global jest dostępny do obejrzenia na kanale Air Products YouTube.

Relacja Edmonton Global z Kanadyjskiej Konwencji Wodorowej jest dostępna na stronie Edmonton Global YouTube.

Pytania?

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych zobowiązań lub działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI