Polityka w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Będziemy branżowym liderem pod względem ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dołożymy też wszelkich starań, aby przestrzegać następujących podstawowych zasad zarządzania naszymi firmami na całym świecie: 

  • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  • Konsekwentna poprawa wyników w dziedzinie BHP i bezpieczeństwa; celem jest ograniczenie liczby obrażeń ciała do zera.  
  • Ciągłe zmniejszanie wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko.  
  • Projektowanie i obsługa naszych zakładów i obiektów w sposób, który zapewnia ochronę środowisko oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, wykonawców i społeczeństwa.  
  • Rozwój i wytwarzanie produktów, które mogą być produkowane, dystrybuowane, używane i poddawane recyklingowi lub utylizowane w bezpieczny i zrównoważony sposób.  
  • Rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń w zakresie BHPiOŚ oraz zarządzanie nimi w ramach naszych procesów zarządzania ryzykiem.
  • Przejrzyste omawianie naszych praktyk i wyników w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Seifi GhasemiSeifi Ghasemi
Przewodniczący, prezes i dyrektor generalny