Wyrazy uznania dla zrównoważonego rozwoju

 

W dziedzinie zrównoważonego rozwoju firmy muszą zachować przejrzystość w kwestii swojego wpływu na ludzi i środowisko, działań ukierunkowanych na zminimalizowanie tego wpływu oraz metod pomagania innym firmom w podejmowaniu takich samych działań. Przedstawione tutaj indeksy zrównoważonego rozwoju stanowią zewnętrzne potwierdzenie, że osiągamy postępy i że dzielimy się naszymi wynikami ze światem.