Zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to nasza strategia Air Products, która stanowi rdzeń naszej działalności i rozwoju. Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju pokazują naszą strategię zrównoważonego rozwoju w działaniu i są zgodne z naszym nadrzędnym celem firmy, jakim jest bycie najbezpieczniejszą, najbardziej zróżnicowaną i zyskowną firmą w branży gazów przemysłowych, zapewniającą doskonałą obsługę naszym klientom.

Net Zero

Wraz z postępami społeczeństwa w kierunku osiągnięcia zerowej wartości netto wyznaczyliśmy nowy cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto z naszych działań do roku 2050.

Nasz agresywny harmonogram inwestycji i realizacji zapewnia, że przyszłe korzyści klimatyczne generowane przez działalność Air Products pojawią się online w kluczowym momencie transformacji energetycznej - i będą miały wystarczającą siłę, aby napędzać wodór o niskiej i zerowej zawartości węgla jako czyste alternatywne źródło energii przez dziesięciolecia.

Osiągnięcie tego celu będzie również wymagać silnego wsparcia w zakresie polityki i przepisów, które promuje przyjęcie kluczowych technologii w celu dostosowania się do tempa i skali niezbędnej do utrzymania zerowej przyszłości netto.

Trzeci do roku 30


W 2020 r. Wprowadziliśmy cel „Trzeci do roku 30”, polegający na zmniejszeniu do 2030 r. Poziomu emisji CO 1 i 2 CO₂e o 1/3 do 2030 r. I nadal dążymy do tego celu. Duże projekty, które wdrażamy, wraz ze wzrostem wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej i codziennym skupieniem się na wydajności operacyjnej, pozwalają nam osiągnąć lub przekroczyć ten cel.

Od ponad dziesięciu lat ujawniamy również nasze emisje z zakresu 3 - są to emisje, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, w tym zużycie energii na wcześniejszych etapach produkcji, wykorzystanie sprzedawanych produktów i inwestycje. Zobowiązujemy się również zmniejszyć intensywność emisji z zakresu 3 do 1/3 do 2030 r., Wykorzystując rok 2015 jako rok odniesienia, podobnie jak w przypadku zakresów 1 i 2.

'Third by 30' sustainability goal

Współpraca z naukową inicjatywą opartą na celach (SBTi)

Zgodnie z naszym zobowiązaniem netto zerowym, nawiązujemy współpracę z inicjatywą Science opartą na celach, liderem w mobilizowaniu sektora prywatnego do działań na rzecz klimatu. 

SBTi nie ma obecnie metodologii dla sektora chemicznego - i przyznaje, że przemysł chemiczny stoi w obliczu wyzwań na drodze do dekarbonizacji, spowodowanych częściowo przez szeroką gamę produktów wytwarzanych przez przemysł i wykorzystanie węglowodorów jako surowca.  

Cieszymy się, że możemy dołączyć do kilku innych wiodących firm chemicznych w SBTi Expert Advisory Group, zapewniając środki na wsparcie rozwoju ram sektorowych, które będą kształtować metodologię dla sektora chemicznego.

Umożliwi nam to wniesienie znaczącego wkładu w trwające dyskusje na temat wyzwań, potrzeb i możliwości dla branży, a jednocześnie pomoże w określeniu najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji zgodnie z naukami o klimacie.  

SBTi uważa również, i zgadzamy się, że zanim firmy zaangażują się w naukowy cel, powinny mieć plany, w jaki sposób mogą osiągnąć ten cel. Posiadanie wytycznych sektorowych ułatwiłoby opracowanie przejrzystych, wymiernych i realistycznych planów transformacji.  

Udział w trwających dyskusjach z SBTi i określenie jasnej metodologii dla wytycznych sektorowych są kluczowymi warunkami wstępnymi każdego potencjalnego zaangażowania w realizację celu naukowego.

Korzyści klimatyczne

Przyszłe korzyści związane z klimatem wynikające z naszych zapowiadanych projektów związanych z wodorem, gdyby wszystkie miały zostać wykorzystane na rynku ciężkich pojazdów ciężarowych, pozwolą na wyeliminowanie ponad 20 milionów ton CO₂e rocznie.

Oczekuje się, że w trakcie ich trwania projekty te pozwolą na uniknięcie ponad 500 milionów ton CO₂e, co stanowi równowartość emisji z około 50 miliardów galonów lub ponad 220 miliardów litrów oleju napędowego używanego w ciężkich pojazdach ciężarowych.

Nie obejmuje to korzyści wynikających z przyszłych, jeszcze nie ogłoszonych projektów.

Diversity in Professional and Managerial Roles | Women (Global)-Baseline 25%, Goal 28% by 2025 2025 | Minority (US)-Baseline 17%, Goal 30% by 2025
*Air Products osiągnęła swój początkowy cel wynoszący 20%, wyznaczony w październiku 2020 r. w zakresie reprezentacji mniejszości na stanowiskach specjalistów i kierowników w USA, a w listopadzie 2021 r. określiła nowy poziom 30% reprezentacji mniejszości na tych stanowiskach do 2025 r.

Cele dla kobiet i USA Reprezentacja mniejszości

W październiku 2020 r. Air Products wyznaczył sobie cel osiągnięcia co najmniej 28% reprezentacji kobiet na stanowiskach zawodowych i kierowniczych na całym świecie oraz co najmniej 20% reprezentacji mniejszościowej w tej samej populacji w USA do roku fiskalnego 2025. Cele te odzwierciedlają wzrost z 25% i 17 % reprezentacji (odpowiednio poziom odniesienia 2020).

Po osiągnięciu celu dotyczącego reprezentacji mniejszości w USA w 2021 r., Air Products wyznaczył nowy, ambitny cel, jakim jest osiągnięcie do 2025 r. 30-procentowej reprezentacji mniejszości w USA na wybranych stanowiskach.

Air Products angażuje się w tworzenie silnej kultury sprzyjającej integracji, w której wszyscy pracownicy wiedzą, że należą i mają znaczenie, a my będziemy nadal informować o postępach w realizacji tych celów.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych postępach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju