Globalna polityka prywatności danych

W firmie Air Products wierzymy, że naszym obowiązkiem jest ochrona danych osobowych naszych pracowników i wszystkich innych osób, z którymi mamy do czynienia.

Firma Air Products ustanowiła poniższą politykę prywatności w celu zapewnienia, że dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Firma Air Products będzie również przestrzegać wszelkich dodatkowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych w krajach, w których prowadzi działalność.

  • Firma Air Products nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim. 
  • Firma Air Products ogranicza wykorzystanie i dostęp do informacji osobowych do tych osób, dla których istnieje szczególny powód uzyskania dostępu do takich informacji w celu dostarczania towarów i świadczenia usług w imieniu firmy.
  • Przechowywanie danych osobowych przez firmę Air Products podlega zobowiązaniom prawnym, podatkowym i operacyjnym, a firma Air Products nie będzie przechowywać tych informacji dłużej, niż jest to konieczne.
  • Firma Air Products utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych, zarówno w odniesieniu do danych przechowywanych elektronicznie, jak i w formie papierowej, a także regularnie dokonuje przeglądów i aktualizacji środków bezpieczeństwa. 
  • Zgodnie z obowiązującym prawem i z pewnymi wyjątkami możesz mieć prawo dostępu, usunięcia, sprzeciwienia się przetwarzaniu lub usunięcia swoich danych osobowych.

Prosimy o kontakt na adres privacy@airproducts.com w razie jakichkolwiek pytań.