Zaangażowanie w etyczne prowadzenie działalności

Wysokie standardy uczciwości zawodowej to długoletnia tradycja firmy Air Products, która jest częścią naszej unikalnej marki.

Zbiorowe wspieranie przywództwa ma fundamentalne znaczenie, ale indywidualne zaangażowanie jest kluczowe. Dlatego jesteśmy dumni, że opinie i odpowiedzi w ankietach od pracowników pokazują uczciwość jako cechę osobiście ważną dla nas wszystkich.

Materiały i stwierdzenia zawarte w tej sekcji naszej witryny umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji. Dostępne są również instrukcje i informacje kontaktowe umożliwiające zadawanie pytań, wyrażanie wątpliwości lub zgłaszanie podejrzeń dotyczących naruszeń Kodeksu postępowania.