Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Nitrogen FAQs

Jaka jest identyfikacja substancji dla azotu? plus minus
 • Wzór chemiczny: N₂
 • Synonimy: ciekły azot, LIN, azot gazowy, azot w stanie gazowym, GAN
 • Numer rejestracyjny REACH: wymieniony w Aneksie IV/V REACH, zwolnione z rejestracji
 • Gazy pod ciśnieniem – gaz sprężony. H280: zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • Nr UN/identyfikacyjny: UN 1066
 • Odpowiednia nazwa wysyłki: AZOT, STĘŻONY Klasa lub dział: 2
 • Kod tunelu: (E) Etykieta(-y): 2.2
 • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 20
 • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie
Jakie ŚOI należy nosić podczas pracy z ciekłym azotem? plus minus

Personel musi dokładnie zapoznać się z właściwościami i względami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy z ciekłym azotem i/lub powiązanym sprzętem. Oczy są najbardziej wrażliwe na ekstremalnie zimny ciekły azot i jego opary.

Zalecane środki ochrony indywidualnej to:

 • pełna osłona twarzy nakładana na okulary ochronne;
 • izolowane termicznie lub skórzane rękawice o luźnym dopasowaniu;
 • koszule z długimi rękawami i spodnie bez mankietów, zwłaszcza gdy istnieje możliwość ekspozycji lub rozlania.

Ponadto osobom zajmujących się przenoszeniem zbiorników z ciekłym azotem zaleca się obuwie ochronne. W nagłych wypadkach należy korzystać z aparatów oddechowych SCBA.

Dlaczego azot jest stosowany w przemyśle szklarskim? plus minus

Azot może być używany w produkcji szkła do kontroli atmosfery i laminowania szkła płaskiego. W procesie formowania szkła może zapobiegać szkodliwym reakcjom i chronić urządzenia, w których formowane jest szkło.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach azotu w branży szklarskiej.

Azot jest rutynowo wykorzystywany w produkcji żelaza i stali, a także w produkcji metali nieżelaznych. Jego zastosowania i zalety są różne w odlewniach, hutach o pełnym cyklu produkcyjnym i mikrohutach oraz w procesach obróbki metali specjalistycznych/nierdzewnych i metali nieżelaznych. Utrzymanie prawidłowego przepływu i ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów i zapewnienia stałej wydajności.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach azotu w produkcji metali.

Azot to gaz obojętny używany do usuwania powietrza, a zwłaszcza tlenu. Jest również wykorzystywany jako gaz równoważący (gaz filtrujący) do uzupełniania różnicy w mieszaninie gazów w celu zapobiegania zapadaniu się opakowań zawierających żywność o wysokiej wilgotności w skład której wchodzi tłuszcz, którego przyczyną jest skłonność tych produktów żywnościowych do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. W przypadku pakowania w modyfikowanej atmosferze suchych przekąsek, 100% azot pozwala zapobiec jełczeniu oksydacyjnemu.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty MAP.

Dzięki niezwykle niskiej temperaturze ciekły azot umożliwia systemom kriogenicznym (na przykład tunelowi zamrażalniczemu) zamrażanie żywności na przestrzeni minut, zamiast godzin wymaganych zazwyczaj w przypadku innych systemów mechanicznych. Szybsze zamrażanie powoduje formowanie małych kryształków lodu, które później utrzymują wilgoć produktów i pozwalają im dłużej zachować odpowiednią jakość.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty dotyczącej mrożenia żywności.

Bardzo zimny, obojętny azot może być używany do chłodzenia i kontrolowania temperatury produktu lub młynka, umożliwiając bardziej efektywne mielenie w obojętnej atmosferze. Umożliwia zwiększenie produkcji, podniesienie jakości produktów, uzyskanie mniejszych rozmiarów cząstek i bardziej jednolitą dystrybucję cząstek. Zastosowanie azotu może także ułatwić trudne oddzielanie materiałów i zapobiegać wybuchom.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty z zakresu mielenia kriogenicznego.

Azot ciekły zapewnia stałe mrożenie poniżej temperatury zeszklenia, tj. -132°C. W niskiej temperaturze struktura komórkowa zachowuje zdolność utrzymania się przy życiu i może być przez długi czas przechowywana, ponieważ instalacje są odporne na wyłączenia energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty z zakresu kriokonserwacji.

Ciekły azot służy do kondensacji i zamrażania oparów LZO tworzących następnie zamrożone cząsteczki, które są usuwane, co gwarantuje czysty strumień gazu, który powinien być zgodny z przepisami ochrony środowiska i może zostać uwolniony do atmosfery.

Dowiedz się więcej na temat naszej technologii CryoCondap® .