Azot

Gaz do wszechstronnych zastosowań w branży metalurgicznej

Azot jest rutynowo wykorzystywany w produkcji żelaza i stali, a także w produkcji metali nieżelaznych. Jego zastosowania i zalety są różne w odlewniach, hutach o pełnym cyklu produkcyjnym i mikrohutach oraz w procesach obróbki metali specjalistycznych/nierdzewnych i metali nieżelaznych. Utrzymanie prawidłowego przepływu i ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów i zapewnienia stałej wydajności. Nasi inżynierowie ds. zastosowań mogą pomóc określić optymalny zakres przepływu i metody sterowania, aby uzyskać maksymalną wydajność.

Przegląd

Azot znajduje szerokie zastosowanie na różnych etapach produkcji metalu, takich jak:

 • Flotacja
 • Rafinacja i mieszanie
 • Odgazowywanie
 • Studzenie matrycy
 • Formowanie i odlewanie
 • Rozpryskiwanie żużla
 • Mieszanie przez trzon
 • Zobojętnianie/osłanianie
 • Przedmuchiwanie wielkiego pieca
 • Obróbka wtórna

Zapewnia liczne korzyści, takie jak:

 • Zapobieganie utlenianiu roztopionego metalu/metalowej powierzchni
 • Wydłużenie czasu eksploatacji materiałów ogniotrwałych
 • Chłodzenie
 • Odsiarczanie
 • Usprawnienie procesów i zwiększenie produkcji

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Możemy pomóc w optymalizacji wykorzystania azotu i zapewnić ekonomiczny tryb dostaw w oparciu o potrzeby w zakresie czystości i natężenia przepływu.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Opcje dostarczania azotu

Usługi CryoEase®

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla średniego zapotrzebowania na gazy ciekłe. Zbiorniki CryoEase® są dostępne w różnych rozmiarach. Usługa CryoEase® upraszcza zaopatrzenie w gaz, eliminując potrzebę obsługi butli, inwentaryzację i zamawianie.

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Tymczasowe dostawy gazów ciekłych APEX

Krótkoterminowe lub awaryjne dostawy gazu ciekłych do rozruchów, okresów szczytowego zapotrzebowania, planowanych lub nieplanowanych czynności konserwacyjnych oraz postojów instalacji lub rurociągów.

Membrany PRISM®

Separatory membranowe PRISM generują gaz na miejscu dla zastosowań takich jak wytwarzanie azotu, odwadnianie powietrza, odzyskiwanie wodoru, uszlachetnianie biogazu oraz generowanie powietrza wzbogaconego w tlen.

Generowanie azotu na miejscu

Wytwarzanie gazu na miejscu umożliwia klientom dbającym o zrównoważony rozwój zmniejszenie śladu węglowego, zwiększenie wydajności energetycznej i efektywności, podniesienie jakości produktów końcowych i poprawie wyników w zakresie ochrony środowiska. 

Kriogeniczne zakłady rozdziału powietrza

W ponad 40 krajach na całym świecie jesteśmy właścicielem i operatorem ponad 300 instalacji rozdziału powietrza oraz sprzedaliśmy, zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy już ponad 1000 takich instalacji.

Dostawy rurociągiem

Zapewniają klientom o dużym zapotrzebowaniu na produkt niezawodne, bezpieczne i elastyczne dostawy realizowane w ekonomiczny sposób.

Karty Charakterystyki Produktów

Biblioteka kart charakterystyki produktu

CENTRUM ZASOBÓW