Gazy

Od tlenu, azotu, argonu, helu i wodoru po gazy medyczne, specjalne i spawalnicze, dzięki zastosowaniu gazów i technologii firmy Air Products poprawisz oddziaływanie na środowisko naturalne, zwiększysz jakość produktu i produktywność.