Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Cryo-Condap solvent abatement system

System Cryo-Condap®

Odzyskiwanie lotnych związków organicznych (LZO)

Jakie są zalety technologii Cryo-Condap® firmy Air Products?

0908-target
Spełnij swoje cele w zakresie ograniczania emisji

Technologia Cryo-Condap® pozwala spełnić najsurowsze przepisy dotyczące emisji LZO

0883-chemicals
Odzyskiwanie lotnych związków organicznych 

System Cryo-Condap® jest w stanie odzyskać praktycznie 100% większości typów LZO, umożliwiając ich ponowne wykorzystanie w procesie

0884-ruler
Minimalne koszty operacyjne

Proces Cryo-Condap® pozwala odzyskać czysty azot, którego można użyć do inertyzacji i osłonowania

ap0035-sustainability
Obsługa wielu strumieni LZO

Możliwość oczyszczania wielu strumieni LZO, gwarancją spełnienia wymogów dotyczących emisji

ap0051-install
Wsparcie techniczne

Nasze zespoły inżynierów zapewniają specjalistyczne wsparcie i doradztwo

Zapytaj eksperta

Jakie są główne zalety kondensacji kriogenicznej?

Proces ten pomaga w spełnieniu lokalnych przepisów dotyczących limitów emisji LZO, usprawnia odzyskiwanie i recykling zużytych rozpuszczalników, a koszty jego eksploatacji są minimalne.