Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące helu

Jaka jest klasyfikacja ADR helu? plus minus
 • Nr UN/identyfikacyjny: UN 1046
 • Odpowiednia nazwa wysyłki: HEL, STĘŻONY
 • Klasa lub dział: 2
 • Kod tunelu: (E)
 • Etykieta(-y): 2.2
 • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 20
 • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie
 • Symbolem chemicznym jest He, a liczba atomowa wynosi 2.
 • Synonimy: hel, hel gazowy, hel w postaci gazowej, gaz do balonów
 • Numer rejestracyjny REACH: wymieniony w Aneksie IV/V REACH, zwolnione z rejestracji.
 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny – gazy pod ciśnieniem – gaz sprężony. H280: zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
W jaki sposób hel zapobiega chorobie dekompresyjnej wśród nurków? plus minus

Gdy powietrze jest wdychane pod ciśnieniem, azot rozpuszcza się we krwi. Po obniżeniu ciśnienia azot opuszcza roztwór w postaci pęcherzyków, które wpływają na układ krążenia, wywołując chorobę kesonową lub dekompresyjną. Prowadzi to do tego, że rozpuszczają się znacznie mniejsze ilości helu, a dekompresja przebiega szybciej.

Do podniesienia 1 kg potrzeba 0,975 m3 (0,165 kg) helu. Zaokrąglając, do podniesienia 1 kg należy przeznaczyć 1 m3 helu.

Dowiedz się więcej na temat naszej gamy gazów Balloonium®: nie daj się ponieść emocjom, gdy dowiesz się, że lżejsze butle zawierają o 50% więcej gazu!

Hel jest używany do wykrywania wycieków, ponieważ jest nietoksyczny, bezpieczny, obojętny i ma drugi najmniejszy rozmiar cząsteczek, więc łatwo przenika nawet przez najmniejsze wycieki.

Wykrywanie wycieku helu może być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak jednostki klimatyzacyjne i chłodnicze, lampy i świetlówki; urządzenia elektryczne; elementy półprzewodnikowe; części samochodowe; akumulatory litowe; opakowania (żywność, aerozol); systemy próżniowe; zbiorniki ciśnieniowe, mierniki, regulatory; sprężarki i hermetyczne opakowania.

Dowiedz się więcej na temat wykrywania wycieków.

Hel jest używany przez liderów z sektora obronnego, nuklearnego i powietrznego do wykrywania wycieków w krytycznych elementach wyposażenia, w tym w silnikach rakietowych, oraz do czyszczenia i przenoszenia gazów pędnych. Nasza opatentowana technologia pompowania helem w stanie ciekłym umożliwia tym branżom tańsze i szybsze wytwarzanie ciśnienia w dużych, zakładowych zbiornikach do magazynowania gazu o niższym zużyciu energii.

Hel może być również używany do oczyszczania. Ponieważ ma najniższą temperaturę topnienia i wrzenia spośród wszystkich gazów, jest obojętny i ma niską temperaturę zamarzania, jest używany do bardzo bezpiecznego czyszczenia poprzez przemieszczanie (bez mrożenia) bardzo zimnych cieczy, takich jak ciekły tlen lub ciekły wodór.

Dowiedz się więcej na temat tego zastosowania, odwiedzając nasze strony dotyczące utrzymywania ciśnienia oraz oczyszczania.

Hel o ultrawysokiej czystości (UHP) zawiera bardzo niskie poziomy tlenu, węglowodorów i wody, co czyni go idealnym gazem nośnym i uzupełniającym do wielu zastosowań laboratoryjnych. Minimalizuje przepuszczanie kolumny i zakłócenia bazowe, zapewniając bardziej precyzyjne analizy.

Dowiedz się więcej na temat gamy gazów o ultrawysokiej czystości Experis® : czystość, dokładność, stabilność i spokój ducha.

Hel jest jedynym gazem, który pozostaje w stanie ciekłym i wrze w temperaturze -268,95°C, czyli wymaganej do chłodzenia nadprzewodzących cewek magnetycznych.

Dowiedz się więcej, odwiedzając nasze strony dotyczące rezonansu magnetycznego oraz magnetycznego rezonansu jądrowego

W procesie produkcji włókna hel jest niezbędny w celu chłodzenia włókna po jego wyciągnięciu z pieca i przed nałożeniem powłok ochronnych. Choć procesy produkcyjne poszczególnych producentów są bardzo zróżnicowane, w typowym procesie produkcji światłowodów wykorzystuje się duże ilości helu.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach światłowodowych.

Hel jest używany do pokrywania powierzchni szkła w celu uzyskania jego odpowiednich parametrów. Po podzieleniu szkła światłowodowego na cienkie nitki zostaje ono osłonięte helem i nałożony zostaje płaszcz, aby zabezpieczyć nowo utworzoną powierzchnię szklaną przed reagowaniem z zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu otoczenia.

Dowiedz się więcej na temat naszych zastosowań szkła.

Hel jest preferowanym gazem osłonowym do szybkiego spawania laserowego przy dużej mocy. Hel cechuje się wysokim poziomem przewodności cieplnej, zapewnia doskonały współczynnik kształtu spawów, wysoki potencjał jonizacyjny, doskonałe gaszenie plazmy i wysokie prędkości spawania.

Dowiedz się więcej na temat gamy spawalniczych gazów użytkowych Maxx® : zwiększenie wydajności, mniejsza ilość odrzutów i lepsze środowisko pracy

Gdzie dziś produkuje się hel? plus minus

Hel występuje tylko w niektórych złożach gazu ziemnego na całym świecie. Główne źródła znajdują się w USA, Katarze i Algierii. Mniejsze źródła są zlokalizowane również w Australii, Rosji i Polsce.