Dbaj

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, klientom i społecznościom, w których pracujemy, jest fundamentem naszej codziennej działalności na całym świecie.

Poprzez nasze działania związane z opieką staramy się zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów, klientów i społeczności, promując jednocześnie rozwój naszych pracowników, różnorodność i poczucie przynależności oraz angażując się w działania społeczności przyjmujących. 

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo jest głównym celem naszej firmy, jakim jest bycie najbezpieczniejszą, najbardziej zróżnicowaną i zyskowną firmą z branży gazów przemysłowych na świecie. Wierzymy również, że jest to moralny obowiązek. Chcemy, aby nasi pracownicy bezpiecznie i zdrowo wracali do domu. Naszym celem jest zero wypadków i zero zdarzeń.

Nasze przekonania dotyczące bezpieczeństwa są znane od dziesięcioleci Łączne wartości bezpieczeństwa, które podkreślają, że nic nie jest ważniejsze od bezpieczeństwa oraz że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest warunkiem zatrudnienia. Nasze obecne kierownictwo opiera się na tych mocnych fundamentach, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bezpieczniejszą firmą.

Od 2014 r. Poprawiliśmy wskaźnik urazów spowodowanych przez pracowników o 58%, a odnotowany wskaźnik urazów o 38% od 2014 r.
Safety performance table

Bezpieczeństwo produktu

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa produktów ma zapewnienie, że klienci i inne osoby obsługujące nasze produkty posiadają pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w naszych przeglądach bezpieczeństwa produktów są używane w karty charakterystyki produktu (SDS), które są głównym narzędziem przekazywania informacji o zagrożeniach. Przestrzegamy również przepisów unijnych REACH prawodawstwa i informują o zagrożeniach związanych z produktami za pomocą etykiet zgodnych z opracowanym wewnętrznie globalnym systemem zharmonizowanym (GHS) Safetygrams oraz szkolenia klientów.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa można zorganizować, kontaktując się z przedstawicielem handlowym. Jeśli nie masz pewności, kto jest Twoim przedstawicielem handlowym, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 800-224-2724, który z przyjemnością pomoże Ci w skontaktowaniu się z Twoim przedstawicielem. Aby uzyskać pomoc związaną z gazami i sprzętem Air Products, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zadzwoń na numer 800-523-9374 / (USA kontynentalne i Portoryko) lub 610-481-7711 (inne lokalizacje).

Table showing Air Products' diversity in the workforce

Ludzie i kultura

Koncentrujemy się na pozyskiwaniu, budowaniu i utrzymywaniu światowej klasy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, aby realizować nasze ambicje rozwojowe. Naszym nadrzędnym celem jest stanie się najbardziej zróżnicowaną firmą z branży gazów przemysłowych na świecie. Każdego dnia pracujemy nad stworzeniem pracowników odzwierciedlających miejsca prowadzenia działalności. 

Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik wie, że należy i ma znaczenie. Różnorodność, poczucie przynależności i przynależność (DIB) są zakorzenione w naszej firmie, czego dowodem jest zaangażowanie liderów i rozbudowane programy. Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi partnerami ds. Różnorodności, aby wspierać talenty i rozwój w naszej organizacji i mamy 13 grup zasobów pracowników (ERG), które zapewniają połączenia i budują sympatię między grupami pracowników, umożliwiając jednocześnie kontakt z różnymi ścieżkami rozwoju zawodowego.  

W roku fiskalnym 22 zwiększyliśmy reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do 23%, w porównaniu z 20% w roku fiskalnym 21. Zwiększyliśmy również liczbę przedstawicieli mniejszości amerykańskich wśród naszych pracowników do 28 procent, z 26 procent w roku fiskalnym 21. W odniesieniu do celów na rok 2025 dotyczących różnorodności, utrzymaliśmy reprezentację kobiet na poziomie 26 procent w naszej populacji zawodowej i kierowniczej na całym świecie i zwiększyliśmy odsetek mniejszości amerykańskich na tych stanowiskach do 25 procent, w porównaniu z 22 procentami w roku fiskalnym 21. Jesteśmy zaangażowani w realizację celów w zakresie różnorodności do 2025 r.

Społeczności

Od ponad 80 lat Air Products buduje relacje i przyczynia się do dobrobytu naszych społeczności na całym świecie. Robimy to na wiele sposobów: poprzez wkład finansowy fundacji Air Products, darowizny rzeczowe, przekazywanie przez pracowników oraz wolontariat pracowników w organizacjach non-profit. Nasze priorytety wsparcia obejmują edukację i rozwój pracowników, różnorodność i poczucie przynależności, opiekę zdrowotną i usługi dla pracowników, rozwój społeczny i gospodarczy, kulturę i sztukę oraz środowisko i bezpieczeństwo. Ściśle współpracujemy z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami non-profit, służbami ratowniczymi, wybranymi urzędnikami oraz liderami oświaty, biznesu i społeczności w celu określenia najważniejszych możliwości. 

Fundacja Air Products z dumą wspiera globalną społeczność centrali we wschodniej Pensylwanii w ramach programu Lehigh Valley Grants. W celu rozpatrzenia, odpowiednie organizacje non-profit ze społeczności w centrali mogą się zgłosić za pośrednictwem fundacji Air Products Wniosek o dotację z Lehigh Valley. W przypadku pytań dotyczących programu i warunków uczestnictwa, prosimy o kontakt Laurie Hackett na (610) 481-6118.Dostawcy

Tysiące dostawców to podstawa naszego sukcesu. Współpracujemy z wysokiej jakości dostawcami, którzy pomagają Air Products dostarczać klientom wartość i doskonałą obsługę oraz podzielają nasze zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe. Od wszystkich dostawców oczekuje się przestrzegania i przestrzegania Kodeksu postępowania w kontaktach biznesowych z nami oraz do wspierania zrównoważonego rozwoju za pomocą zasad określonych w naszych Oczekiwaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju dostawców, które obejmują kwestie środowiskowe, prawa człowieka i względy społeczności.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych postępach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju