Ludzie

Budujemy kulturę bezpieczeństwa, prostoty, szybkości i pewności siebie. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków i incydentów. Dbamy o rozwój naszych pracowników, wspieranie społeczności, w których działamy, angażowanie dostawców i umacnianie naszej uczciwości.

Caring hands making heartUznając, że nie możemy tego zrobić sami, współpracujemy z kluczowymi interesariuszami i naszymi klientami w celu poprawy zrównoważonego rozwoju, współpracujemy z rządami w celu zrozumienia ich celów rozwojowych i energetycznych oraz budujemy projekty, które pomogą im w osiągnięciu tych celów. Współpracujemy również z organizacjami społecznymi, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy z nimi współpracować w celu zwiększenia społecznych korzyści z naszych projektów i bycia lepszymi strażnikami środowiska.

Poprzez te wysiłki staramy się promować bezpieczeństwo i chronić zdrowie naszych pracowników i społeczności, w których działamy:

  • Bezpieczeństwo to podstawa naszej firmy i kluczowy element wszystkich naszych działań na całym świecie. To wspólna wartość, którą nasi pracownicy demonstrują na wiele sposobów każdego dnia.
  • Promujemy ochronę zdrowia naszych pracowników, zarówno w pracy, jak i poza nią, wymagając stosowania zdrowych praktyk w naszych zakładach i w podróży oraz zachęcając ich do stosowania w domu.
  • Skupiamy się na zapewnianiu naszym pracownikom możliwości rozwoju. Mamy tradycję doskonałości, która została zbudowana przez pełne pasji, utalentowane osoby, które są zmotywowane do odniesienia sukcesu.
  • Stale inwestujemy w społeczności, w których żyjemy i pracujemy.