2023 Raport zrównoważonego rozwoju

W tym 30. roku raportowania na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem z przyjemnością dzielimy się naszymi pracami nad projektami dotyczącymi czystej energii na skalę światową, które koncentrują się na obniżeniu emisyjności ciężkich ładunków transportowych i przemysłowych oraz naszymi wysiłkami mającymi pomóc naszym klientom w ich działania i produkty są bardziej wydajne, wydajne i zrównoważone, a także nasze postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.