Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

 

Dowiedz się więcej o działaniach, które podejmujemy, aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na czystą, zrównoważoną energię, a także o naszym wyższym celu, jakim jest poprawa zrównoważonego rozwoju w naszych firmach, z naszymi klientami oraz dla naszych pracowników, społeczności i świata.

2021 Sustainability Report 

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Global Reporting Initiative (GRI), indeks treści

Sustainability 2021 - Uzgadnianie środków finansowych innych niż GAAP

Zgodność z zaleceniami Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Accounting Standards Board)

Dostosowanie do zaleceń Grupy ds. Klimatu związanych z informacjami finansowymi (TCFD)