Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Industrial ladle pouring molten metal into a furnace in a metal production operation.

Tlen

Niezbędny gaz w produkcji metalu

Tlen jest niezbędny w każdym procesie spalania. Uzupełnienie lub zastąpienie powietrza spalania tlenem pozwala usprawnić spalanie poprzez osiągnięcie maksymalnego transferu ciepła, podniesienie temperatur płomienia i zmniejszenie objętości gazów spalinowych. Wdrożenie wprowadzania tlenu, wzbogacania tlenowego lub kompletnego systemu spalania tlenowo-paliwowego pozwala zwiększyć oszczędność paliwa i produktywność.