Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Nitrogen truck at Air Products campus, Allentown, PA.

Azot

Obojętny i niepalny gaz na potrzeby przemysłu chemicznego

Azot jest ceniony jako gaz obojętny, a także jako ciecz do chłodzenia i zamrażania. Ponieważ azot jest gazem obojętnym (i nie wchodzi łatwo w reakcje z większością materiałów), zabezpiecza materiały wrażliwe oraz zapobiega pożarom i wybuchom.

Nasze działające na całym świecie zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania azotu i technologii.

Argumenty przemawiające za inertyzacją azotem cieczy palnych i łatwopalnych

Ochrona przed niespodziewanym, wybuchowym połączeniem gazu, tlenu i środka zapłonu.