Azot

Obojętny i niepalny gaz na potrzeby przemysłu chemicznego

Azot jest ceniony jako gaz obojętny, a także jako ciecz do chłodzenia i zamrażania. Ponieważ azot jest gazem obojętnym (i nie wchodzi łatwo w reakcje z większością materiałów), zabezpiecza materiały wrażliwe oraz zapobiega pożarom i wybuchom.

Nasze działające na całym świecie zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu dostarczania azotu i technologii.

Przegląd

Azot jest najczęściej dostarczanym gazem na potrzeby przemysłu chemicznego, ponieważ bezpieczeństwo i jakość produktów mogą zależeć od jego zastosowania. Typowe zastosowania azotu to:

Azot może zapewnić następujące korzyści:

  • Zmniejszanie zawartości tlenu w przestrzeni lub zbiorniku pomaga wyeliminować zagrożenie wybuchem
  • Zapobieganie przedostawaniu się powietrza, wilgoci i innych zanieczyszczeń do zbiorników lub pojemników magazynowych
  • Ochrona materiałów wrażliwych przed pogorszeniem jakości

ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA INERTYZACJĄ AZOTEM CIECZY PALNYCH I ŁATWOPALNYCH

Ochrona przed niespodziewanym, wybuchowym połączeniem gazu, tlenu i środka zapłonu.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób azot może usprawnić Twoją działalność.

Firma Air Products opracowała najlepsze praktyki optymalizacji azotu, aby pomóc klientom w zminimalizowaniu ilości azotu, którego potrzebują do swojej działalności, oraz przedstawić zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i zastosowań technicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Mikrocysterny CryoEase®

Mikrocysterny to opcja polegająca na dostarczaniu gazu poprzez napełnianie na miejscu zamiast metodą tradycyjną stosowaną w przypadku zapotrzebowania na mniejsze objętości, gdzie gaz jest dostarczany poprzez zamianę pustych butli i naczyń Dewara. Mikrocysterny to specjalnie zaprojektowane cysterny ze zintegrowanymi elementami sterującymi, oferujące elastyczność w zakresie doboru zbiornika. Możliwa jest końcowa eksploatacja w formie czystych gazów, cieczy kriogenicznych lub mieszanin gazów uzyskanych przy użyciu mieszacza zainstalowanego w zakładzie klienta.

Nawet jeśli zużywasz zaledwie 10 butli tego samego gazu miesięcznie, mikrocysterny CryoEase mogą stanowić przystępne cenowo rozwiązanie.

ROZWIĄZANIA Z ZASTOSOWANIEM MIKROCYSTERN CRYOEASE®

Karty Charakterystyki Produktów

BIBLIOTEKA KART CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

CENTRUM ZASOBÓW