Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen tube trailer at LaPorte, TX plant

Cysterny tube-trailer

Firma Air Products dostarcza masowe ilości gazów wysokociśnieniowych transportowanych w specjalnych cysternach-bateriach, które mogą być przechowywane w zakładzie klienta. Ten system przechowywania zwykle składa się z wielu wysokociśnieniowych zbiorników stalowych, które są ze sobą połączone i mogą mieć budowę modułową, aby można je było jak najlepiej dostosować do potrzeb klienta. Systemy te mogą obsługiwać argon, tlenek węgla, sprężone powietrze, hel, wodór, azot i tlen.