Rozwój

Pomagamy klientom w osiąganiu lepszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie wyższej wydajności, lepszej jakości produktów, mniejszego zużycia energii i niższego poziomu emisji.

Trees merging in skyStrategia biznesowa firmy Air Products polega na dostarczaniu klientom zrównoważonych rozwiązań i pomaganiu im w osiąganiu celów. Kierujemy się istotnymi ambicjami: wprowadzamy innowacje u boku naszych klientów i pomagamy im w utrzymaniu równowagi. Naszym celem jest wytwarzanie produktów, które zwiększają wydajność energetyczną, zmniejszają wpływ na środowisko i wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym, takim jak zdrowie, bezpieczeństwo i poprawa jakości życia. W 2020 r. 57% przychodów uzyskano ze zrównoważonych ofert, przekraczając nasz cel o 50%.

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić naszym klientom zwiększenie zrównoważonego rozwoju. Śledzimy nasze postępy na postawie unikniętych przez klientów emisji CO₂, które nasi klienci i ich klienci w innym przypadku emitowaliby, gdyby nie produkty, które produkujemy i dostarczamy. W 2020 r. udało nam się uniknąć 72 milionów ton metrycznych CO₂e, co odpowiada w przybliżeniu emisjom z 16 milionów samochodów i trzykrotności naszych bezpośrednich i pośrednich emisji CO₂e.

W 2020 r. ustanowiliśmy Nowy cel do corocznego zwiększania całkowitej emisji CO₂ unikniętej przez naszych klientów i ich klientów.