Angażowanie pracowników i budowanie naszych społeczności

Współpracujemy z organizacjami, które wspierają różnorodne talenty, aby inspirować przyszłych naukowców, inżynierów i wykwalifikowanych pracowników technicznych do budowania planu rozwoju na dziś i w przyszłości. Oto kilka przykładów naszych zewnętrznych partnerów w dziedzinie różnorodności:

Catalyst

Catalyst to globalna organizacja non-profit, która współpracuje z niektórymi ze światowych dyrektorów generalnych i wiodącymi firmami w celu tworzenia miejsc pracy dla kobiet. Realizują swoją misję, współpracując z ponad 800 organizacjami wspierającymi, pomagając im w dokonaniu pozytywnych zmian w ich organizacjach. Zapewniają firmom i dyrektorom generalnym doradztwo i wiedzę, której potrzebują, aby stymulować transformację talentów w miejscu pracy.

Krajowa Rada Działania na rzecz Mniejszości w Inżynierii (NACME) 

Firma Air Products wspiera program NACME w celu zapewnienia programów i stypendiów prowadzących do zwiększenia liczby kobiet i mężczyzn pochodzenia afroamerykańskiego, rdzennoamerykańskiego i latynoskiego, którzy ukończyli naukę w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki i podjęli pracę.

National Black MBA Association (NBMBAA)

Krajowe Stowarzyszenie Czarnoskórych Posiadaczy MBA (National Black MBA Association) zostało stworzone po to, aby pomóc osobom czarnoskórym, wchodzącym do sektora korporacyjnego, w dużej mierze po raz pierwszy, w wymianie doświadczeń i spostrzeżeń, które ułatwią ich podróż. Wspierając tych nowych profesjonalistów, organizacja pomogła pierwszym członkom odnaleźć się i ostatecznie odnieść sukces w nieznanym i często trudnym środowisku. To właśnie ci specjaliści nawiązali kontakt, aby wychować nowe pokolenie czarnych specjalistów, oferując im doradztwo, wskazówki i wsparcie.

Narodowe Stowarzyszenie Czarnych Inżynierów (NSBE) i Stowarzyszenie Latynoskich Profesjonalnych Inżynierów (SHPE)

Organizacje te są zaangażowane w osiąganie sukcesów akademickich i zawodowych studentów studiów inżynieryjnych mających pochodzenie odpowiednio afroamerykańskie i latynoskie.

Stowarzyszenie Kobiet Inżynierów (SWE)

Jesteśmy zaangażowani w pracę z SWE na kampusach uniwersyteckich i w naszych społecznościach, aby pomóc kobietom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału jako inżynierów i liderów oraz w demonstrowaniu wartości różnorodności.

Czerpiemy siłę, możliwości i rozwój finansowy z opartego na współpracy, włączającego i pełnego szacunku zróżnicowanego środowiska pracy.

Kobiety w nauce i technice (WISE)

W Wielkiej Brytanii współpracujemy z organizacją WISE, aby zainspirować dzieci do wybrania kariery naukowej, technologicznej, inżynieryjnej i matematycznej, skupiając się na tworzeniu przyszłych talentów.

Kobiety w produkcji (WiM)

Firma Air Products współpracuje z organizacją WiM, jedynym krajowym stowarzyszeniem branżowym zajmującym się wspieraniem, promowaniem i inspirowaniem kobiet, które wybrały karierę w działach operacyjnych i produkcyjnych.

Program Skills USA

Aktywnie współpracujemy z organizacją Skills USA, aby wspierać karierę i edukację techniczną dla studentów w całym kraju.

REACH

Program, który włącza naszych pracowników z Szanghaju do nauczania studentów umiejętności biznesowych poprzez odgrywanie ról, dyskusje i gry, ucząc ich jednocześnie współpracy, pracy w zespole i budowania umiejętności interpersonalnych.

Organizacja Kobiet z Regionu Zatoki Perskiej (GROW)

Zapoczątkowany przez Saudi Aramco w 2016 r. program GROW promuje rozwój kobiet i zatrudnienie poprzez strategiczne i skuteczne interwencje. Odbywa się to poprzez dzielenie się zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi informacjami związanymi z rozwojem kobiet, tak aby każdy uczestnik mógł zmaksymalizować umiejętności, możliwości i wyniki kobiet w swoich organizacjach.

Zaangażowanie we współpracę ze społecznością

Air Products inwestuje czas, towary i usługi w społeczności, w których działamy. Nasi pracownicy pracują razem jako lokalni ambasadorzy naszej firmy. Zaangażowanie w programy nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych dla dziewcząt w Wielkiej Brytanii, budowanie działań zespołowych poprzez kluby pomocy społecznej w Korei Południowej oraz dostarczanie potrzebnych przyborów szkolnych w Stanach Zjednoczonych to tylko niektóre ze sposobów, w jakie firma Air Products demonstruje swoje zaangażowanie w społecznościach, w których żyje i pracuje.