Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Technician inspecting part of an LNG coil wound heat exchanger

Usługi rozwoju projektów

Unikanie kosztownych przeróbek i wyższa rentowność

Wybór optymalnej technologii skraplania w instalacji LNG na wczesnym etapie projektu może znacząco poprawić na jego ogólną rentowność. Od samego początku nasz zespół ekspertów może zapewnić wiedzę umożliwiającą podjęcie właściwych decyzji i uniknięcie kosztownych przeróbek.

Nasz licencjonowany proces skraplania można rozszerzyć, tak aby obejmował:

ap0009-pipeline
Chłodzenie gazu zasilającego celem usuwania wilgoci

ap0006-cold-box
Chłodzenie wstępne przy odzyskiwaniu NGL drogą frakcjonowania

ap0006-cold-box
Frakcjonowanie — moduł oczyszczania, LPG, NGL, rozprężacze

ap0013-syngas
Gaz zapłonowy

ap0026-nitrogen2
Usuwanie azotu

ap0022-helium
Ekstrakcja helu

Historie sukcesu w technologii LNG

Learn more

Read more technical articles on how we can help with your challenges.

arrow-small