Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Nitrogen FAQs

Czy czystość mojego gazu jest odpowiednia dla mojego procesu? plus minus

Gazy przemysłowe (takie jak azot, wodór i argon) do atmosfer w piecach charakteryzują się bardzo wysoką czystością (>99,995%). Typowe poziomy zanieczyszczeń są znacznie niższe niż 10 części na milion molowe (ppmv) tlenu i 3 ppmv wilgoci (punkt rosy <– 65°C). Taka czystość jest zwykle odpowiednia w przypadku wielu procesów z udziałem szerokiej gamy materiałów. Jednak niektóre materiały, ze względu na ich wysoką reaktywność, mogą wymagać dodatkowego oczyszczania w celu osiągnięcia jeszcze niższych poziomów zanieczyszczeń, zwłaszcza w przypadku gazów dostarczanych masowo lub w bateriowozach. W niektórych zakładach instaluje się oczyszczacze liniowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami gromadzonymi w otoczenia. Oczyszczanie liniowe zazwyczaj wiąże się z usunięciem tlenu i wilgoci. Czasami przy dostarczaniu argonu konieczne jest usunięcie śladowych ilości zanieczyszczeń azotowych. Wybór oczyszczacza zależy od typu gazu oraz rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które należy usunąć.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Rozmiar przepływomierza musi być odpowiednio dobrany do każdego zastosowania, rodzaju, ciśnienia i zakresu roboczego gazu. Po pierwsze należy upewnić się, że przepływomierz jest skalibrowany pod kątem gęstości względnej mierzonego gazu. Sprawdź etykietę lub szklaną rurkę przepływomierza albo skontaktuj się z producentem, aby się upewnić. Po drugie, przepływomierz należy obsługiwać tylko w granicach ciśnienia, dla jakich został skalibrowany. Na przykład przepływomierz o zmiennej powierzchni, skalibrowany pod kątem 5,5 bar i odczytu 28,3 m³/h, rzeczywiście będzie zapewniać 21,5 m³/h przy pracy w 2,8 bar. To błąd na poziomie 24%! Po trzecie, w celu zapewnienia najwyższej dokładności i pozostawienia miejsca na regulację, należy dopasować przepływomierz tak, aby normalny przepływ mieścił się w zakresie 30–70% pełnej skali. Te trzy kroki pomogą zapewnić dobrą kontrolę nad przepływem gazu i, ostatecznie, nad procesem.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Butle z gazem wysokociśnieniowym są zwykle wykorzystywane przez użytkowników w przypadku małych i średnich zapotrzebowań gazu. Naraziło to firmy na zagrożenia bezpieczeństwa związane z przemieszczaniem butli i ekspozycją na wysokie ciśnienie. Konsolidacja do scentralizowanego systemu mikrocystern eliminuje konieczność obsługi butli i zmniejsza ryzyko wymieszania produktu. Kolejne korzyści obejmują zmniejszenie narażenia na kontakt z pojemnikami pod wysokim ciśnieniem i mniejszy ruch transportowy dzięki rzadszym dostawom. Firma Air Products opracowała opcję dostarczania mikrocystern jako ekonomiczną i niezawodną alternatywę dla butli wysokociśnieniowych azotu, argonu, tlenu i dwutlenku węgla. Oprócz wydajnych i elastycznych systemów przechowywania dostępne są także innowacyjne rozwiązania rurowe, które ułatwiają płynne przejście od butli do mikrocystern.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Wszystko zależy od Twojego procesu. Atmosfery azotowe od wielu lat z powodzeniem sprawdzają się w obróbce metali, a z powodu ogromnej ilości wymagań dotyczących możliwości stosowania różnych materiałów w piecach i potrzeb dotyczących powierzchni, stosowanie mieszanin gazowych jest obecnie standardem w branży. Różne produkty mogą tolerować różne stężenia elementów utleniających w atmosferze pieca ze względu na dodatkowe składniki redukujące lub reaktywne w mieszance. Z tego powodu można tolerować zastosowanie azotu z resztkami tlenu wygenerowanego na miejscu. Znając poziomy tolerancji tlenu, możemy pomóc w obniżeniu kosztów.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Wiele aspektów kontroli przepływu lub mieszanych paneli, zwłaszcza te związane z bezpieczną obsługą, wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia prawidłowego działania. Należy sprawdzić działanie cewki cylindrycznej, aby upewnić się, że przepływ gazu palnego wyłącza się automatycznie, a czyszczenie gazem obojętnym włącza się automatycznie zgodnie z przeznaczeniem. Należy sprawdzać to zgodnie z zalecaną częstotliwością konserwacji, zwykle co sześć miesięcy. Ponadto w razie potrzeby należy przebudować cewki cylindryczne. Ważne jest również sprawdzenie nastawy regulatora czasowego oczyszczania, aby potwierdzić, że może on odpowiednio oczyścić piec. Należy także zweryfikować i udokumentować nastawy alarmu niskiego przepływu podczas czyszczenia gazem obojętnym i przepływów procesowych. To tylko niektóre z elementów przeznaczonych do regularnych kontroli.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Możliwość generowania gazu na miejscu wiąże się z wieloma czynnikami – kluczowe są przepływ azotu i jego czystość. Przepływy ze stałą lub wystarczającą prędkością bazową mogą doskonale sprawdzać się w przypadku instalacji na miejscu. Okresowe lub nieregularne wzorce przepływu można wykorzystać, jeśli objętości, ciśnienie i czystość są odpowiednie do umożliwienia magazynowania gazu, który pokrywa przepływy szczytowe. Ponadto, im niższe wymagania w zakresie czystości, tym łatwiej je zastosować – choć wysoka czystość jest możliwa do zastosowania przy większych objętościach. Inne czynniki obejmują lokalne koszty energii i wymagane ciśnienie. Nie ma sztywnych reguł określających, kiedy należy przejść z dostawy na produkcję na miejscu. Dostępne są różne opcje produkcji na miejscu, pozwalające spełnić wymagania dotyczące azotu, w tym adsorpcja zmiennociśnieniowa, membrany lub kriogenika. Możesz liczyć na bogate doświadczenie firmy Air Products w zakresie technologii stosowanych na miejscu, która pomoże Ci określić optymalny sposób dostaw.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

W stanie ciekłym azot ma temperaturę -195 stopni Celsjusza! Dzięki temu jest to jedno z najbardziej efektywnych dostępnych środków chłodzących. W zależności od procesu ciekły azot zapewnia kontrolę temperatury, skraca czas cyklu i podnosi jakość produktu. Azot jest również produktem ekologicznym, ponieważ nie pozostawia żadnych osadów i jest pozyskiwany z powietrza, którym oddychamy. Jest używany w wielu procesach przemysłowych i może zostać zaadaptowany do obróbki cieplnej, obróbki skrawaniem, natryskiwania cieplnego i wielu innych zastosowań, w których występują problemy związane z nadmiarem ciepła.

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa

Rozcieńczanie azotem i DA może być ekonomiczną alternatywą dla DA w stężeniu 100%. Ponieważ wiele obrabianych materiałów nie wymaga 75-procentowej zawartości wodoru w DA, można obniżyć koszty atmosfery, stosując tańszy azot do rozcieńczania DA. Zastosowanie azotu zapewnia także ekonomiczny sposób oczyszczania, a także niższe koszty pieca w stanie bezczynności. Ponadto stosowanie wodoru w połączeniu z azotem w celu zastąpienia DA może być konkurencyjne pod względem kosztów i całkowicie wyeliminować amoniak — toksyczny, droższy gaz.

Inżynierowie ds. zastosowań Air Products mogą pomóc w porównaniu kosztów atmosfery i zalecić sposoby zmniejszenia zużycia atmosfery, aby jeszcze bardziej obniżyć całkowity koszt posiadania.

Liquid nitrogen storage tanks and vaporizers

Guido Plicht
Guido Plicht
Dyrektor ds. technologii – Europa