Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Stainless Steel Vaporizer for outdoor nitrogen gas supply system

Azot

Gaz uniwersalny na potrzeby branży przetwarzania metali i materiałów

Azot znajduje liczne zastosowania w przetwarzaniu metali i materiałów w celu zwiększenia jakości produkcji oraz usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności. Charakter obojętny umożliwia zastosowanie go do ochrony większości roztopionych i rozgrzanych metali podczas przetwarzania.

Oferujemy sprężony azot w stanie gazowym i ciekłym o różnych stopniach czystości i stężeniach.

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów działające na całym świecie są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta i wiedzę branżową – zaproponować dostawy azotu w formie sprężonej lub ciekłej oraz optymalne rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb klienta.

Zapytaj eksperta

​Tom Philips
Tom Philips

Inżynier ds. zastosowań

Azotu o jakim stopniu czystości potrzebuję do procesu obróbki cieplnej?

Wszystko zależy od Twojego procesu. Atmosfery azotowe od wielu lat z powodzeniem sprawdzają się w obróbce metali, a z powodu ogromnej ilości wymagań dotyczących możliwości stosowania różnych materiałów w piecach i potrzeb dotyczących powierzchni, stosowanie mieszanin gazowych jest obecnie standardem w branży. Różne produkty mogą tolerować różne stężenia elementów utleniających w atmosferze pieca ze względu na dodatkowe składniki redukujące lub reaktywne w mieszance. Z tego powodu można tolerować zastosowanie azotu z resztkami tlenu wygenerowanego na miejscu. Znając poziomy tolerancji tlenu, możemy pomóc w obniżeniu kosztów. Mimo że w przypadku większości materiałów wolny tlen nie jest tolerowany, dopuszczalne są pewne zanieczyszczenia o charakterze utleniającym. W takich przypadkach produkcja azotu o wysokiej czystości na miejscu na potrzeby obróbki cieplnej bardzo wrażliwych materiałów może być opłacalna.

zobacz więcej...