Azot

Gaz uniwersalny na potrzeby branży przetwarzania metali i materiałów

Azot znajduje liczne zastosowania w przetwarzaniu metali i materiałów w celu zwiększenia jakości produkcji oraz usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności. Charakter obojętny umożliwia zastosowanie go do ochrony większości roztopionych i rozgrzanych metali podczas przetwarzania.

Oferujemy sprężony azot w stanie gazowym i ciekłym o różnych stopniach czystości i stężeniach.

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów działające na całym świecie są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę na temat obszaru działalności klienta i wiedzę branżową – zaproponować dostawy azotu w formie sprężonej lub ciekłej oraz optymalne rozwiązania technologiczne dopasowane do potrzeb klienta.

​Azot do obróbki metali i materiałów

Azot może być stosowany w wielu różnych zastosowaniach w sektorze produkcji elementów z metali i materiałów:

 • Inertyzacja atmosfery
 • Atomizacja proszku
 • Żłobienie
 • Natryskiwanie termiczne i plazmowe
 • Obróbka cieplna
  • Lutowanie twarde
  • Wyżarzanie
  • Nawęglanie/azotowanie
  • Hartowanie neutralne
  • Hartowanie
 • Spiekanie
 • Drukowanie 3D
 • Gaz osłonowy
 • Chłodzenie
 • Krio-obróbka

zapewnia liczne korzyści, takie jak:

 • zmniejszenie lub eliminacja utleniania powierzchni;
 • Poprawa jakości produktów
 • usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności produkcji;
 • Zmniejszenie ilości odpadów

Zapytaj eksperta

Tom Philips

Inżynier ds. zastosowań

"Azotu o jakim stopniu czystości potrzebuję do procesu obróbki cieplnej?"

Wszystko zależy od Twojego procesu. Atmosfery azotowe od wielu lat z powodzeniem sprawdzają się w obróbce metali, a z powodu ogromnej ilości wymagań dotyczących możliwości stosowania różnych materiałów w piecach i potrzeb dotyczących powierzchni, stosowanie mieszanin gazowych jest obecnie standardem w branży. Różne produkty mogą tolerować różne stężenia elementów utleniających w atmosferze pieca ze względu na dodatkowe składniki redukujące lub reaktywne w mieszance. Z tego powodu można tolerować zastosowanie azotu z resztkami tlenu wygenerowanego na miejscu. Znając poziomy tolerancji tlenu, możemy pomóc w obniżeniu kosztów. Mimo że w przypadku większości materiałów wolny tlen nie jest tolerowany, dopuszczalne są pewne zanieczyszczenia o charakterze utleniającym. W takich przypadkach produkcja azotu o wysokiej czystości na miejscu na potrzeby obróbki cieplnej bardzo wrażliwych materiałów może być opłacalna.

Opcje dostarczania

Firma Air Products może pomóc w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostarczania dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego. Gazy przemysłowe są zazwyczaj zapewniane w postaci gazowej i ciekłej za pośrednictwem różnych systemów dostarczania.

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Usługi CryoEase®

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla średniego zapotrzebowania na gazy ciekłe. Zbiorniki CryoEase® są dostępne w różnych rozmiarach. Usługa CryoEase® upraszcza zaopatrzenie w gaz, eliminując potrzebę obsługi butli, inwentaryzację i zamawianie.

Generatory gazu

Oferujemy kompleksową ofertę bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych technologii wytwarzaniu gazów na miejscu (on-site), które pomagaja klientom, dbającym o zrównoważony rozwój, obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić jakość produktu końcowego i poprawić efektywność środowiskową.

Wytwarzanie gazów na miejscu

Możliwe opcje dostaw dotyczące generatorów azotu obejmują technologie kriogeniczne, adsorpcyjne i membranowe. Oferta ta umożliwia nam spełnienie wszystkich typowych wymagań w zakresie przepływu, ciśnienia i czystości, dla których wytwarzanie azotu na miejscu jest najlepszym sposobem jego dostarczania.
Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi.

Możemy pomóc w optymalizacji wykorzystywania azotu, aby poprawić jakość, usprawnić procesy i zwiększyć wydajność produkcji.

Skontaktuj się z nami

Karty Charakterystyki Produktów

Biblioteka kart charakterystyki produktu

Centrum zasobów