Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Frozen pastry cakes

Azot do żywności

Wysokowydajny gaz dla przetwórców żywności i napojów

78% powietrza, którym oddychamy, składa się z azotu. W postaci gazowej jest on powszechnie używany, ponieważ jest obojętny i nie wchodzi w reakcje. Ciekły azot jest używany ze względu na swoje właściwości kriogeniczne, które wynikają z jego ekstremalnie niskiej temperatury wrzenia (-196°C/-320°F).

Nasz azot spożywczy i urządzenia do przetwarzania żywności są zgodne z wieloma przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i higieny.

Bez względu na to, jakiej ilości azotu spożywczego potrzebujesz, od pojedynczej butli po zestawy butli, ciekły azot luzem lub wytwarzany na miejscu — mamy możliwości i wiedzę, by Ci go dostarczyć.

1093-lightning-bolt
Wyższa przepustowość, szybkie zamrażanie lub schładzanie wysokiej jakości

Szybkie zamrażanie lub schładzanie dowolnego rodzaju produktów spożywczych. Kriogenika pozwala skrócić czas schładzania lub zamrażania, a zatem cały proces jest krótszy, co pozwala wyprodukować więcej towaru w tym samym czasie.

0818-flower-pot
Wyższa wydajność, mniej odpadów, dłuższy okres przydatności

Azot jest często używany w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą do usuwania utleniającego tlenu lub wilgoci z produktów żywnościowych w celu wydłużenia ich okresu przydatności do spożycia. Szybkie chłodzenie/zamrażanie pozwala zachować wysoką jakość produktu, zapobiega odwodnieniu i rozpadowi poprzez szybsze ujędrnienie produktu.

0706-cloud
Zatrzymywanie wilgoci, utrzymanie ciśnienia w opakowaniu

Żywność zamrażana bardzo zimnym azotem będzie wystawiona na działanie suchego powietrza przez krótszy czas. Szybsze zamarzanie ogranicza utratę wilgoci. Azot jest często używany do utrzymania ciśnienia w opakowaniu lub butelce, co zapobiega ich zapadaniu się.

0864-rain-cloud
Odgazowanie cieczy, zachowanie tekstury

Procesy kriogeniczne skracają proces krystalizacji wody, który zachodzi podczas zamrażania żywności, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości po rozmrożeniu i zachowanie tekstury. Azot jest również używany do usuwania niepożądanych gazów rozpuszczonych w cieczach, co usprawnia ich dalsze przetwarzanie i wydłuża okres przydatności do spożycia.

0959-thermometer
Zachowanie smaku i aromatu, profilaktyka bezpieczeństwa

Szybkie zamrażanie lub schładzanie w procesie kriogeniki pozwala lepiej zachować aromat i smak żywności. Azot jest używany do inertyzacji obszarów magazynowych, w których znajdują się elementy łatwopalne, lub do ochrony przed wybuchami pyłów. 

Zapytaj eksperta

Justin Ruggiero
Justin Ruggiero

Specjalista ds. zastosowań spożywczych, Ameryka Północna i Południowa

Jak lepiej zrozumieć wykorzystanie azotu?

Pomiar ilości ciekłego azotu (LIN) zużywanego podczas zamrażania i chłodzenia żywności jest kluczowy dla zachowania konkurencyjności operacyjnej. W przeciwieństwie do innych materiałów LIN może być kłopotliwy w pomiarze ciągłym, dlatego dobrze jest wdrożyć program codziennego śledzenia zużycia LIN. Dane te stanowią punkt odniesienia do pomiaru zużycia LIN. Zużycie LIN w trybie ciągłym nie jest tak miarodajne, jak różnice zużycia z biegiem czasu. Czy nowa procedura operacyjna poprawiła efektywność procesu zamrażania? Czy przejście z rury izolowanej na instalację z płaszczem próżniowym rzeczywiście pozwoliło w tym roku obniżyć koszty? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w procesie ciągłego doskonalenia, ale warunkiem jest codzienne śledzenie zużycia LIN.

Jak zacząć śledzić zużycie LIN? Specjaliści Air Products ds. technologii żywności informują klientów o kosztach zużycia LIN za pomocą narzędzi do codziennego śledzenia. Jednocześnie zapewniają wsparcie i szkolenia w celu poprawy efektywności zużycia. Rozwiązania Air Products Freshline® są wyrazem naszego ciągłego zaangażowania w branżę spożywczą i zapewniają klientom pojedynczy punkt odniesienia.

zobacz więcej...