Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Freshline plus cylinders

Zgodność i jakość żywności

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi jakości żywności

​Nasza gwarancja jakości

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o zgodności naszych rozwiązań z wymaganiami w innych częściach świata

ap0179-compliancehand
Zgodność

Nasze gazy i urządzenia dla przemysłu spożywczego są zgodne z odpowiednimi wymogami krajowymi dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa, higieny, identyfikowalności i specyfikacji żywności

ap0189-traceability
Identyfikowalność

Jesteśmy w stanie prześledzić drogę naszych gazów spożywczych i mieszaniny gazów od źródła do miejsca dostawy

ap0168-preserved-product-quality
Jakość

Nasze gazy spełniają, a często przekraczają wymagania UE w zakresie czystości

ap0158-safety-andreliability
Bezpieczeństwo

Nasz asortyment urządzeń jest zgodny z odpowiednimi przepisami BHP

Zapytaj eksperta

Neil Hansford - Food Technology Expert, UK
Neil Hansford

Ekspert ds. technologii żywności, Wielka Brytania

Gdzie mogę uzyskać dokumentację związaną ze zgodnością i jakością?

Przygotowaliśmy ogólny zestaw informacji na temat jakości dostępny do pobrania na stronie My Air Products. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.