Zgodność i jakość żywności

Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi jakości żywności

Dzięki zastosowaniu rygorystycznie przestrzeganych systemów zarządzania poddawanych audytom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, nasze gazy klasy spożywczej spełniają, a często przewyższają, wymagania krajowych i europejskich norm w zakresie identyfikowalności, higieny i jakości żywności. Spełniają także wymogi bezpieczeństwa żywności przy zastosowaniu Analizy zagrożeń i krytyczne punkty kontroli HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) w celu uzyskania dostępu do procesów produkcji i dystrybucji.

Jako model zapewniania jakości przyjęliśmy normę ISO 9001, a wszystkie nasze zakłady produkujące dwutlenek węgla posiadają certyfikat FSSC 22000 (certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności). Zdecydowaliśmy się również certyfikować niektóre zakłady produkujące azot i tlen zgodnie z normą FSSC 22000. Certyfikaty można znaleźć tutaj. www.airproducts.com/quality

Nasza gwarancja jakości

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o zgodności naszych rozwiązań z wymaganiami w innych częściach świata

Zgodność

Nasze gazy i urządzenia dla przemysłu spożywczego są zgodne z odpowiednimi wymogami krajowymi dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa, higieny, identyfikowalności i specyfikacji żywności

Identyfikowalność

Jesteśmy w stanie prześledzić drogę naszych gazów spożywczych i mieszaniny gazów od źródła do miejsca dostawy

Jakość

Nasze gazy spełniają, a często przekraczają wymagania UE w zakresie czystości

Bezpieczeństwo

Nasz asortyment urządzeń jest zgodny z odpowiednimi przepisami BHP

Zapytaj eksperta

Neil Hansford

Ekspert ds. technologii żywności, Wielka Brytania

"Gdzie mogę uzyskać dokumentację związaną ze zgodnością i jakością?"
Przygotowaliśmy ogólny zestaw informacji na temat jakości dostępny do pobrania na stronie My Air Products. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami