Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Wodór — często zadawane pytania

Wiem, że mój przepływomierz informuje mnie o określonym poziomie przepływu gazu, ale jaka jest pewność? plus minus

Rozmiar przepływomierzu musi być odpowiednio dobrany do każdego zastosowania, rodzaju gazu, ciśnienia gazu i zakresu roboczego. Po pierwsze należy upewnić się, że przepływomierz jest skalibrowany pod kątem gęstości względnej mierzonego gazu. Sprawdź etykietę lub szklaną rurkę przepływomierza albo skontaktuj się z producentem, aby się upewnić. Po drugie, przepływomierz należy obsługiwać tylko w granicach ciśnienia, dla jakich został skalibrowany. Na przykład przepływomierz o zmiennej powierzchni, skalibrowany pod kątem 80 psi i odczytu 1000 scfh, rzeczywiście będzie zapewniać 760 scfh przy pracy w 40 psi. To błąd na poziomie 24%! Po trzecie, w celu zapewnienia najwyższej dokładności i pozostawienia miejsca na regulację, należy dopasować przepływomierz tak, aby normalny przepływ mieścił się w zakresie 30–70% pełnej skali. Te trzy kroki pomogą zapewnić dobrą kontrolę nad przepływem gazu i, ostatecznie, nad procesem.

John Dwyer
John Dwyer
Inżynier ds. zastosowań microbulk, Ameryka Północna

Gazy przemysłowe (takie jak azot, wodór i argon) do atmosfer w piecach charakteryzują się bardzo wysoką czystością (>99,995%). Typowe poziomy zanieczyszczeń są znacznie niższe niż 10 części na milion molowe (ppmv) tlenu i 3 ppmv wilgoci (punkt rosy <– 32°C). Taka czystość jest zwykle odpowiednia w przypadku wielu procesów z udziałem szerokiej gamy materiałów. Jednak niektóre materiały, ze względu na ich wysoką reaktywność, mogą wymagać dodatkowego oczyszczania w celu osiągnięcia jeszcze niższych poziomów zanieczyszczeń, zwłaszcza w przypadku gazów dostarczanych masowo lub w bateriowozach. W niektórych zakładach instaluje się oczyszczacze liniowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami gromadzonymi w otoczenia. Oczyszczanie liniowe zazwyczaj wiąże się z usunięciem tlenu i wilgoci. Czasami przy dostarczaniu argonu konieczne jest usunięcie śladowych zanieczyszczeń azotowych. Wybór oczyszczacza zależy od typu gazu oraz rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które należy usunąć.

John Dwyer
John Dwyer
Inżynier ds. zastosowań microbulk, Ameryka Północna

Istnieje wiele aspektów kontroli przepływu lub mieszanych paneli, które wymagają okresowej konserwacji w celu zapewnienia prawidłowego działania – zwłaszcza te związane z bezpieczną obsługą. Należy sprawdzić działanie cewki cylindrycznej, aby upewnić się, że przepływ gazu palnego wyłącza się automatycznie, a czyszczenie gazem obojętnym włącza się automatycznie zgodnie z przeznaczeniem. Należy testować to zgodnie z zalecaną częstotliwością konserwacji – zwykle co sześć miesięcy. Ponadto w razie potrzeby należy przebudować cewki cylindryczne. Ważne jest również sprawdzenie nastawy regulatora czasowego oczyszczania w celu potwierdzenia, że może on odpowiednio oczyścić piec. Należy także zweryfikować i udokumentować nastaw alarmu niskiego przepływu podczas czyszczenia gazem obojętnym i przepływów procesowych. To tylko niektóre z elementów, które powinny być regularnie weryfikowane.

Don Bowe
Don Bowe
Inżynier ds. zastosowań