Wodór

Gaz uniwersalny na potrzeby branży przetwarzania metali i materiałów

Wodór jest używany w procesie przetwarzania metali oraz materiałów. Redukuje tlenki metali i zapobiegania utlenianiu podczas procesów obróbki cieplnej oraz produkcji sproszkowanych metali. Wodór jest stosowany w procesach HVOF (High-Speed Oxy-Fuel), aby uzyskać wysokie temperatury, niski stopień utleniania i duże prędkości cząstek. Może być również używany jako gaz procesowy w atmosferach do natryskiwania plazmowego. Nasi inżynierowie ds. zastosowań mogą pomóc w wyborze systemu dostaw, który spełnia wymagania klienta dotyczące ciśnienia i objętości.

Firma Air Products oferuje wodór ciekły i sprężony o różnych stopniach czystości i metodach dostawy na całym świecie. Jest to możliwe dzięki naszej sieci magazynów i instalacji do napełniania.

Pobierz broszurę o rozwiązaniach atmosferycznych do przetwórstwa metali

Wodór do obróbki metali i materiałów

Wodór być stosowany w wielu różnych zastosowaniach w sektorze produkcji elementów z metali i materiałów:

 • Wyżarzanie
 • Żłobienie
 • Natryskiwanie termiczne i plazmowe
 • Spiekanie
 • Obróbka cieplna
 • Produkcja sproszkowanych metali

zapewnia liczne korzyści, takie jak:

 • zmniejszenie lub eliminacja utleniania powierzchni;
 • poprawa jakości części;
 • usprawnienie procesów i zwiększenie wydajności produkcji;
 • Zmniejszenie ilości odpadów

​Firma Air Products to wiodący, globalny dostawca wodoru

Rozległa sieć dostaw rurociągów

Lider branżowy w dziedzinie bezpieczeństwa

Obsługa klienta na światowym poziomie

Niezawodne i bezpieczne dostawy

Zapytaj eksperta

Mark Lanham

Inżynier ds. zastosowań, Ameryka Północna

“Jakie są zalety stosowania wodoru w formie paliwa gazowego w porównaniu z tradycyjnymi węglowodorami do operacji HVOF?”

Istnieje tylko kilka rodzajów paliw wykorzystywanych do spalania w tradycyjnych systemach HVOF (natryskiwania powłok paliwowo-tlenowych z dużą prędkością), tj. wodór, nafta, metan (gaz ziemny), propan i propylen. Podczas gdy każde paliwo oferuje specyficzne korzyści, wodór ma kilka unikalnych zalet:

 • Ze względu na wyższą przewodność cieplną wodór zapewnia najlepsze rozchodzenie się ciepła z płomienia do cząstek proszku, pomimo ogólnie niższej temperatury płomienia w porównaniu do tradycyjnych paliw węglowodorowych.
 • Wydajność procesu HVOF zależy od rodzaju paliwa, stosunku stechiometrycznego i ciśnienia spalania, a także cech konstrukcyjnych pistoletu. Zdolność do obsługi obfitych przepływów wodoru tworzy atmosferę ograniczającą, która obniża produkcję tlenków i jeszcze bardziej poprawia jakość powłoki.
 • Ze względu na całkowite spalanie stechiometrycznych reagentów wodoru i tlenu, niespalone resztki nie osadzają się na powłoce.
 • Ponadto wodór może być dostarczany pod wystarczającym ciśnieniem w rurach i dużych zbiornikach cieczy, które nie wymagają podkładek grzewczych w miesiącach zimowych, aby zapewnić wystarczający dopływ paliwa do kabiny HVOF.

Opcje dostarczania

Firma Air Products może pomóc w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostarczania dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego. Gazy przemysłowe są zazwyczaj zapewniane w postaci gazowej i ciekłej za pośrednictwem różnych systemów dostarczania

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Usługi CryoEase®

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla średniego zapotrzebowania na gazy ciekłe. Zbiorniki CryoEase® są dostępne w różnych rozmiarach. Usługa CryoEase® upraszcza zaopatrzenie w gaz, eliminując potrzebę obsługi butli, inwentaryzację i zamawianie.

Generatory gazu

Oferujemy kompleksową ofertę bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych technologii wytwarzaniu gazów na miejscu (on-site), które pomagaja klientom, dbającym o zrównoważony rozwój, obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić jakość produktu końcowego i poprawić efektywność środowiskową.

Dostawy rurociągiem

Zapewniają klientom o dużym zapotrzebowaniu na produkt niezawodne, bezpieczne i elastyczne dostawy realizowane w ekonomiczny sposób.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi.

Możemy pomóc w optymalizacji wykorzystywania wodoru, aby poprawić jakość, usprawnić procesy i zwiększyć wydajność produkcji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Karty Charakterystyki Produktów

BIBLIOTEKA KART CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

CENTRUM ZASOBÓW