Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Flat sheets of glass

Wodór

Wszechstronny gaz dla branży szklarskiej

Wodór jest używany w produkcji szkła do kontroli atmosfery i zapobiegania niepożądanym reakcjom, takim jak utlenianie. Jest również używany do zwiększania wydajności procesów cięcia, polerowania, obróbki cieplnej oraz topienia i zmiękczania.

Ze względu na swoje unikalne właściwości wodór ma liczne zastosowania w produkcji szkła:

Cięcie i polerowanie

Uzupełnianie lub zastąpienie instalacji spalania powietrzno-tlenowego usprawnia transfer ciepła i zwiększa wydajność cięcia oraz polerowania szkła

Obróbka cieplna

Uzupełnienie lub zastąpienie zastosowań spalania powietrzno-paliwowego w zakresie wyżarzania, odpuszczania, wzmacniania i hartowania pozwala zwiększyć transfer ciepła, a przez to zwiększyć wydajność obróbki cieplnej szkła

Topienie i zmiękczanie

Możliwość uzupełnienia lub zastąpienia instalacji spalania powietrzno-paliwowego w celu zwiększenia transferu ciepła i szybszego topienia lub zmiękczania szkła

Kontrola atmosfery

Zapobieganie szkodliwym reakcjom, takim jak powstawanie defektów, i ochrona komory/urządzenia, w których formowane jest szkło