Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące argonu

Dlaczego argon jest używany w laboratoriach analitycznych? plus minus
Poziom zanieczyszczeń argonu o ultrawysokiej czystości (UHP) firmy Air Products dostarczanego w butli BIP® wynosi poniżej 10 ppb dla tlenu, 20 ppb dla wilgoci i 10 ppb dla węglowodorów ogółem. Nadaje się idealnie do wszelkich zastosowań lub procesów analitycznych, w których te związki w większych stężeniach mogą mieć szkodliwy wpływ na wyniki lub sam sprzęt.

Argon to kluczowy gaz użytkowy do napylania plazmowego. Ponieważ argon jest całkowicie obojętny i łatwo ulega jonizacji, może być używany jako podstawowy gaz plazmowy lub gaz pomocniczy wraz z azotem, który zwiększa możliwości energetyczne. Ponadto może być używany jako gaz do przenoszenia proszku w celu uzyskania w pełni obojętnego środowiska.

Nasi inżynierowie ds. zastosowań pomogą w wyborze systemu dostaw, który najlepiej spełni wymogi dotyczące ciśnienia i objętości.

Argon jest używany w wielu zastosowaniach w procesach produkcji szkła. Jest bezbarwny, niereaktywny, niepalny i charakteryzuje się niskim przewodnictwem cieplnym.

Zastosowanie argonu pomiędzy szybami w uszczelnionych elementach z podwójnym oszkleniem znacząco poprawia jego termiczne właściwości w porównaniu z użyciem suchego powietrza. Argon może również zapobiegać spalaniu w zastosowaniach związanych ze zwiększaniem ciśnienia i ogrzewaniem szkła oraz do wypełniania szklanych elementów, co poprawia ich jakość lub funkcjonowanie.

Argon to gaz obojętny, który stanowi doskonałą barierę przed utlenianiem roztopionych powierzchni. Używany jest również w wielu innych zastosowaniach, które pomagają poprawić jakość oraz usprawnić procesy produkcyjne w odlewniach, hutach o pełnym cyklu produkcyjnym i mikrohutach, a także w produkcji specjalistycznych/nierdzewnych metali oraz metali nieżelaznych.

Jaka jest identyfikacja substancji dla argonu? plus minus
  • Wzór chemiczny: Ar
  • Synonimy: argon gazowy, argon w stanie gazowym, GAR, ciekły argon, LAR
  • Numer rejestracyjny REACH: wymieniony w Aneksie IV/V REACH, zwolnione z rejestracji
  • Nr UN/identyfikacyjny: UN1006
  • Odpowiednia nazwa wysyłki: ARGON, STĘŻONY Klasa lub dział: 2
  • Kod tunelu: (E) Etykieta(-y): 2.2
  • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 20
  • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie